Home
Nieuws
Agenda
Informatie
Organisaties
V-ID Terminal
Personen
Vacatures
Inspiratiedag
WDeals
Mijn WD
Contact

Poll

Heeft u belangstelling voor een WD café?


Ja
Nee
Twijfel
 
 
 

Laatste nieuws De Geer

 
17 september 2013
Vrijdag 13 september jl. heeft de gemeente Zwijndrecht een bedrijvenbijeenkomst gehouden waarvoor u (vanwege het spoedeisend karakter) de dag ervoor werd uitgenodigd. Het onderwerp betrof de ontstane situatie bij de uitvoering van het reconstructiewerk op De Geer en de overlast voor de ondernemers die niet meer acceptabel is. Ondanks de korte-termijnuitnodiging konden circa 50 ondernemers aanwezig zijn in het Ara-hotel.

Het uitgebreide verslag van de bijeenkomst hebt u via de OndernemersVereniging Zwijndrecht (OVZ) ontvangen. De OVZ onderstreepte het belang en haar medewerking onderstrepen onder meer door het leveren van een notulist vanuit de ondernemers.

Voor de ondernemers die niet aanwezig konden zijn geef ik u vanuit de gemeente in het kort de belangrijkste punten die vrijdag jl. zijn besproken tijdens de bijeenkomst.
 
Noodverharding om direct overlast te minimaliseren
De gemeente wil de aanhoudende overlast voor de ondernemers en werknemers op De Geer direct aanpakken. Wethouder H. Mirck zegde vrijdag jl. toe dat op zeer korte termijn noodverharding wordt aangelegd op de hoofdwegen van De Geer (zie kaart in bijlage). Deze noodmaatregel is nodig omdat een aantal belangrijke knelpunten in de uitvoering op dit moment niet direct op te lossen is. Zonder een tussentijdse maatregel zou de overlast van het slechte wegdek onacceptabel lang duren.

De noodverharding wordt op zeer korte termijn (volgende week) aangelegd. Het bestaande asfaltgranulaat wordt via een speciaal procedé gemengd met cement en schuimbitumen. Hiermee ontstaat een verhardingslaag met bijna dezelfde eigenschappen als asfalt. De overlast van stof, kuilen, steentjes en modder beperken we daarmee tot een minimum.

Gedurende drie (lange) dagen zal steeds een kort stuk weg onderhanden worden genomen, waardoor gedurende korte tijd (maximaal 2 uur) een bedrijf minder goed bereikbaar is. Dit is helaas onvermijdelijk als in korte tijd de noodverharding moet worden aangelegd. Zodra de volgorde van werken bekend is en dus de kortstondige gevolgen voor uw bereikbaarheid, krijgt u daarover nader bericht.

Uitvoering - verdichting en riolering
Samen met de aannemer BAM Wegen onderzoeken we op dit moment hoe de verdichting van het zand onder de wegen kan worden verbeterd. Daarvoor zijn vrijdag jl. in  proefvakken onderzoeken gedaan door aannemer en gemeente, samen met de door hen ingeschakelde onderzoekbureaus. De resultaten hiervan zijn in de loop van deze week bekend en bespreken we eind deze week. Dan volgt ook een plan van aanpak om de verdichting verder te verbeteren. Daarnaast wordt een plan opgesteld  om de geconstateerde manco's in de riolering op te lossen.

Uitloop planning
De planning die tot begin augustus voor alle partijen haalbaar leek, moeten we nu loslaten. Het is niet meer haalbaar om de afbouw van de wegen rond de jaarwisseling gereed te hebben. Hoe lang het nog wel zal duren hangt af van de resultaten van het bovengenoemd onderzoek. Zeker is dat de planning die vóór de zomer was voorzien, met minimaal enkele maanden uitloopt. De gemeente zal er echter alles aan doen om de uitvoering van het werk te bespoedigen.

Op dit moment is alleen bekend dat de planning fors uitloopt. Over twee weken, als de onderzoeksresultaten zijn besproken met de aannemer is hopelijk meer te zeggen over een realistische planning.


Wat doet de gemeente nu op korte termijn?
1. Met de aannemer worden op directie- en bestuurlijk niveau afspraken gemaakt en wordt al het mogelijke gedaan om in de uitvoering zaken zo soepel mogelijk te laten verlopen.

2. Ook op uitvoeringsniveau wordt er alles aan gedaan om de uitloop in de planning zo beperkt mogelijk te houden.

3. Ook zal de gemeente binnen het redelijke alles doen om de overlast voor ondernemers te beperken. De noodverharding is hier het belangrijkste directe concrete voorbeeld van.

Communicatie
Net als voorheen houden wij u zo vaak als nodig op de hoogte van de laatste stand van zaken via de zgn. BCC-mail. De gemeente zal daarin zo transparant mogelijk zijn over de voortgang in het werk.

Na deze BCC-mailing werken we ook de website www.zwijndrecht.nl/degeer weer bij tot en met de laatste actualiteiten en de herziene planning.

De afgelopen weken zijn wegens vakantie en andere prioriteiten op De Geer diverse telefoontjes en mails ter beantwoording blijven liggen. Deze achterstand wordt zo snel mogelijk weggewerkt.

Vervolg
De OVZ nodigt alle ondernemers (ook niet-OVZ-leden) uit om op 1 oktober de stand van zaken op De Geer en het vervolg te bespreken. De gemeente Zwijndrecht is daar ook voor uitgenodigd en zal deze aangrijpen om de ondernemers op de hoogte te brengen van de stand van zaken van dat moment. Hopelijk is dan ook een concrete nieuwe planning bekend.
PDF document
PDF document 403,60 KB
17 september 2013 09:34