Home
Nieuws
Agenda
Informatie
Organisaties
V-ID Terminal
Personen
Vacatures
Inspiratiedag
WDeals
Mijn WD
Contact

Poll

Heeft u belangstelling voor een WD café?


Ja
Nee
Twijfel
 
 
 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen tegen verantwoorde kosten

 
5 april 2013
Denk ook aan de personele kant
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en DrechtwerkPersoneel
Volgens Hannine van de Grift, Manager bij DrechtwerkPersoneel wordt er bij Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) door veel werkgevers al snel gedacht aan een milieuvriendelijke aanpak en/of het gebruik van fairtrade producten. Zo rijdt men voor de zaak in een Toyota Prius een zogenaamde ?groene? auto of drinkt koffie van een eerlijk merk, zoals Max Havelaar. De personele zijde van MVO komt vaak op een ondergeschikte plaats. Een gemiste kans voor ondernemers. De onbekendheid en complexiteit in regelgeving maakt dat werkgevers nog te weinig overgaan tot inzet van arbeidsgehandicapten in het arbeidsproces en daarbij hun weg niet weten te vinden naar DrechtwerkPersoneel. DrechtwerkPersoneel, actief in de regio Drechtsteden, is expert op het gebied van succesvolle inpassing van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt in het arbeidsproces bij werkgevers.

De toekomst begint vandaag
De Participatiewet die naar verwachting per 1 januari 2014 in zal gaan moet meer kansen bieden voor arbeidsgehandicapten. Voor deze nieuwe wet wordt onder andere gedacht over een quotumregeling voor werkgevers. Deze regeling zal vanaf 2015 stapsgewijs ingevoerd worden en betekend voor werkgevers met 25 medewerkers of meer dat 5% van het personeelsbestand dient te bestaan uit mensen met een arbeidshandicap. Werkgevers kunnen hierbij een boete krijgen wanneer zij zich hier niet aan houden. Wie nu begint met het in dienst nemen van medewerkers met een beperking is voorbereid op de toekomst.

Bonus
Wanneer werkgevers met ingang van dit jaar een medewerker vanuit DrechtwerkPersoneel in dienst nemen, ontvangt men naast een tegemoetkoming in de loonkosten een bonus van ? 7.000,- per jaar bij een fulltime dienstverband. Deze zogenaamde mobiliteitsbonus, onderdeel van het wetvoorstel mobiliteitsbonussen, wordt verwerkt als premiekorting. Werkgevers kunnen dit bedrag verrekenen met het totaal van de premies werknemersverzekeringen die men als bedrijf afdraagt. De bonus geldt voor maximaal 3 jaar.

De overheid wil dat werknemers langer productief door kunnen werken en maakt het voor werkgevers aantrekkelijker om medewerkers met een sociale, lichamelijke, psychische en/of verstandelijke beperking in het bedrijf op te nemen. Iedereen moet een kans krijgen om naar vermogen deel te nemen aan de arbeidsmarkt. ?Inclusief ondernemen? noemen we dat, waarbij optimaal gebruik gemaakt wordt van de diversiteit en talenten van mensen.

DrechtwerkPersoneel als oplossing voor personeelsvraagstukken
DrechtwerkPersoneel, onderdeel van de Sociale Werkvoorziening Drechtwerk adviseert werkgevers vrijblijvend bij MVO op het gebied van personeelsvraagstukken. Daarbij kunnen medewerkers vanuit DrechtwerkPersoneel voor zowel kortere als langere tijd bij werkgevers tegen gesubsidieerde tarieven gedetacheerd worden. Tevens kunnen medewerkers op een gesubsidieerd dienstverband (Begeleid Werken) geplaatst worden. In dit laatste geval treedt DrechtwerkPersoneel op als subsidieverstrekker en zorgt in overleg met de werkgever voor de eventuele begeleiding / jobcoaching op de werkvloer. De eerder genoemde mobiliteitsbonus maakt deze laatste vorm extra aantrekkelijk voor werkgevers.

DrechtwerkPersoneel kan u aan mensen helpen voor uiteenlopende werkzaamheden. Van productiewerk tot magazijnmedewerker en van administratieve ondersteuning tot chauffeur. Hannine van de Grift: met DrechtwerkPersoneel kies je als werkgever voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen op personeelsgebied, een uitgelezen kans om op financieel verantwoorde wijze voorbereid te zijn op de toekomst.

Mocht u als werkgever op zoek zijn naar gemotiveerde medewerkers, dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met onze specialisten:

Boy Hurkens, 06 46066582
boyhurkens@drechtwerk.nl

Constantine Pol, 078 6525863
constantinepol@drechtwerk.nl

Diana Adriaansen, 06 81618146
dianaadriaansen@Drechtwerk.nl

John van Pelt, 06 52803825
johnvanpelt@drechtwerk.nl

Facebook: https://www.facebook.com/pages/Drechtwerk-Personeel/436798039732371
Twitter: https://twitter.com/drechtwerkperso