Home
Nieuws
Agenda
Informatie
Organisaties
V-ID Terminal
Personen
Vacatures
Inspiratiedag
WDeals
Mijn WD
Contact

Poll

Heeft u belangstelling voor een WD café?


Ja
Nee
Twijfel
 
 
 

Maximaal € 2.700 subsidie voor de begeleiding van leerlingen en studenten

 
30 juli 2019
Ook dit jaar komt u weer in aanmerking voor subsidie indien u als werkgever gedurende het afgelopen schooljaar leerlingen of studenten heeft begeleid binnen uw organisatie.

U heeft recht op subsidie als uw organisatie het afgelopen schooljaar één of meerdere medewerkers uit onderstaande doelgroepen in dienst heeft gehad:

- Leerlingen uit het praktijkonderwijs en voorgezet speciaal onderwijs die een stage lopen.

- VMBO - leerlingen die een entreeopleiding of een leer-werktraject volgen in de basisberoepsgerichte leerweg van het vmbo.

- MBO - deelnemers aan een beroepsbegeleidende leerweg (BBL) in het mbo.

- HBO - studenten die een duale of deeltijd hbo-opleiding volgen binnen de sectoren techniek, landbouw en natuurlijke omgeving of gezondheidszorg, gedrag en maatschappij.

- Promovendi en Technologisch ontwerpers in opleiding (toio).

Het maximum bedrag per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats bedraagt €2.700 per volledig studiejaar. De deadline voor het indienen van de aanvraag is 16 september a.s.

IMC kan de subsidieaanvraag tijdig voor u indienen én informeert u over de (administratieve) voorwaarden. Vermoedt u dat uw organisatie in aanmerking komt voor deze subsidie, neemt u dan contact met ons op.

Met vriendelijke groet,

Roland van de Graaf

T: +31 (0)184 49 68 07
E: r.vd.graaf@imcosa.nl
M: +31 622450031
W: www.imcosa.nl