Home
Nieuws
Agenda
Informatie
Organisaties
V-ID Terminal
Personen
Vacatures
Inspiratiedag
WDeals
Mijn WD
Contact

Poll

Heeft u belangstelling voor een WD café?


Ja
Nee
Twijfel
 
 
 

Minister Schultz vol lof tijdens werkbezoek

 
5 september 2011
Dordrecht loopt voorop met aanpak waterveiligheid

Minister M. Schultz van Haegen van infrastructuur en milieu heeft grote waardering voor de Dordtse aanpak van de risico?s van hoogwater. ,,Dordrecht loopt daarin voorop. Andere gemeenten kunnen veel van deze stad leren?, aldus de minister aan het eind van haar werkbezoek aan Dordrecht.

De minister bracht samen met Deltacommissaris Wim Kuijken een bezoek aan Dordrecht in verband met het project Meerlaagsveiligheid. Meerlaagsveiligheid gaat uit van maatregelen op verschillende niveaus: goede dijken om het water buiten te houden, goede ruimtelijke inrichting om de gevolgen van hoogwater te beperken, maar daarnaast ook aandacht voor verzekering en evacuatie Het gaat dus niet alleen om het weren van water, maar juist om het omgaan met hoogwater. Dordrecht heeft daar al eeuwen ervaring mee, omdat een deel van de binnenstad en wijken als Lijnbaan en de Staart buitendijks liggen.

Wethouder Piet Sleeking vertelde de minister hoe Dordrecht door de eeuwen heen is omgegaan met het risico van overstromingen. Hij verwees ook naar de actualiteit, zoals de orkaan Irene. ,,Goede communicatie en evacuatie kunnen veel schade voorkomen.?

Projectleider Ellen Kelder ging vervolgens dieper in op het project Meerlaagsveiligheid, in het kader van het Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden. ,,Juist een combinatie van maatregelen kan de schade beperken. Daarom is het zo belangrijk hier veel partijen bij te betrekken, waaronder de hulpdiensten en uiteraard de bewoners.?

Stedenbouwkundige Edwin van Son toonde de minister wat voor oplossingen in Dordrecht al door de eeuwen heen worden toegepast, zoals overstroombare kades, verhoogde straten, woningen met waterdichte gevels, en woonverdiepingen die boven het straatniveau liggen. Edwin schetste hoe dit soort toepassingen in Stadswerven een eigentijdse vorm krijgen. Zo wordt daar de Maasstraat opgehoogd, terwijl andere delen juist worden verlaagd. Het horecaplein en enkele straten op Stadswerven mogen bij hoogwater gewoon overstromen.