Home
Nieuws
Agenda
Informatie
Organisaties
V-ID Terminal
Personen
Vacatures
Inspiratiedag
WDeals
Mijn WD
Contact

Poll

Heeft u belangstelling voor een WD café?


Ja
Nee
Twijfel
 
 
 

MKB-Katalysatorfonds Drechtsteden

 
8 juli 2019
Met het MKB-katalysatorfonds investeert de regionale overheid in de innovatiekracht van het bedrijfsleven (maakindustrie) in de Drechtsteden met als doel een duurzame economische groei en meer werkgelegenheid.

Subsidiemogelijkheden:

Kennisvoucher
Inschakelen van een kennisinstituut voor het beantwoorden van een onderzoeksvraag welke tot nieuwe kennis voor de aanvrager leidt en bijdraagt aan de introductie van nieuwe producten, diensten of processen. De kennisvoucher richt zich op de eerste fase van een ontwikkeltraject.

Prototyping
Het ontwikkelen van een prototype van een nieuw product. Onder een prototype wordt verstaan een eerste model van een product (handgemaakt of rapid prototyping) waarmee de werking en toepassing van onderdelen wordt getest of de productie wordt voorbereid.

Haalbaarheidsonderzoek
Met dit instrument kan de haalbaarheid van een innovatieproject worden ingeschat aan de hand van economische en technologische risico’s van het project.

Kwartiermaker
Deze bijdrage is bedoeld voor het kwartiermaken voor meer grootschalige locatie gebonden voorzieningen en proeflocaties voor R&D activiteiten.

Subsidieomvang:
Het MKB katalysatorfonds kent voor alle instrumenten een bijdrage van 50% van de kosten toe. Per instrument gelden de volgende maximale bijdragen:
  •  Kennisvoucher: € 10.000
  •  Prototyping: € 25.000
  •  Haalbaarheidsonderzoek: € 25.000
  •  Kwartiermaker: € 40.000

Data voor indienen:
Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend, behandeltermijn is ongeveer 6 weken.

Contact:
Voor meer informatie over deze regeling kunt u contact met ons opnemen via telefoon
0184 – 496 807 of per e-mail team@imcosa.nl . We staan u graag te woord!