Home
Nieuws
Agenda
Informatie
Organisaties
V-ID Terminal
Personen
Vacatures
Inspiratiedag
WDeals
Mijn WD
Contact

Poll

Heeft u belangstelling voor een WD café?


Ja
Nee
Twijfel
 
 
 

MKB Katalysatorfonds op 1 maart van start gegaan

 
24 februari 2016
Vanaf 1 maart as kunnen MKB-ondernemers uit de (maritieme maakindustrie) in de Drechtsteden via het MKB-Katalysatorfonds ondersteund worden in de vroege fase van (door)ontwikkeling van hun innovaties. Regionaal portefeuillehouder Economie, Richard Korteland: 'Het MKB Katalysatorfonds is bedoeld als 'launching platform' om innovaties in de regio te versnellen. Die snelheid is ook ingebed in het fonds zelf: het loket voor aanvragen en ondersteuning is regionaal ondergebracht in de Duurzaamheidsfabriek en de aanvragen worden getoetst door een commissie van experts uit het bedrijfsleven zelf. De energie en innovatiekracht zit bij de ondernemers, als overheid kunnen we zorgen voor wat wind in de zeilen.'

Via het MKB Katalysatorfonds wordt over een periode van drie jaar € 500.000,- beschikbaar gesteld voor innovatieprojecten van MKB-ondernemers uit de regionale (maritieme) maakindustrie. Het fonds maakt deel uit van de Innovatiestrategie Drechtsteden, die ook voorziet in een bijdrage van € 500.000,- in het participatiefonds van InnovationQuarter dat gericht is op het verstrekken van risicodragend groeikapitaal. Het gaat dan om een totale fondsomvang van ca. 60 miljoen euro voor Zuid-Holland. Korteland:. “Ik ben er heel gelukkig mee dat we dit resultaat tot stand hebben gebracht en vooral ook met de manier waarop we het bedrijfsleven zelf een rol hebben gegeven bij het bepalen hoe het geld effectief wordt ingezet. Verder zie ik het graag als een eerste stap. We kunnen nog jaloers zijn op de fondseninzet in de andere regio's, waar vele miljoenen zo niet tientallen miljoenen beschikbaar zijn voor innovatief MKB in Topsectoren.”

De afgelopen jaren is aan de hand van zeven investeringslijnen regionaal gewerkt aan de versterking van de economie en de concurrentiepositie van onze regio. De Innovatiestrategie Drechtsteden zet deze aanpak voort en versterkt hem, door ook innovatiemiddelen beschikbaar te stellen. Korteland: 'Blijven investeren in innovatie is cruciaal als onze maritieme maakindustrie de internationale competitie volwaardig aan wil kunnen en perspectief wil houden op werkgelegenheid. Bedrijven, met name het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) ervaren echter belemmeringen bij het verkrijgen van reguliere financiering voor innovaties. Daarin willen de Drechtsteden innoverende ondernemingen (onder voorwaarden) graag tegemoet te komen. Door nieuwe innovaties te stimuleren die leiden tot marktintroductie, productie en productiviteitsgroei stimuleren we bovendien duurzame economische groei en werkgelegenheid in de regio.'

Effectief instrument
MKB ondernemers kunnen bij het MKB Katalysatorfonds een subsidie aanvragen voor bijvoorbeeld het doen haalbaarheidsonderzoek, ontwikkeling en het testen van prototypes en producten in de maritieme sector en zelfs voor ondersteuning bij het concreet opzetten van bijvoorbeeld een field lab (kwartiermaken). Zo kunnen regionale innovaties gestimuleerd worden, die nieuwe vormen van technologie opleveren met daaraan (op termijn) verbonden werkgelegenheid. De opzet van het fonds is er daarbij op gericht om een nieuwe dynamiek in de regio te creëren, met nieuwe samenwerkingsverbanden, inclusief verbindingen met het onderwijs. Korteland: 'Het MKB is heel belangrijk voor onze regio. En we hebben het ook goed in beeld, wat niet in alle regio's even vanzelfsprekend is. Daarom zijn we ervan overtuigd dat het fonds een heel effectief instrument is.'

Duurzaamheidsfabriek als springplank
De Duurzaamheidsfabriek, waarin bedrijfsleven, overheid en onderwijs de krachten bundelen, wordt het loket voor het MKB katalysatorfonds. Korteland: 'Voor ons was het belangrijk om een plek te creëren (ook virtueel met een portal) voor de ondersteuning en doorgeleiding van partijen die innovatievragen hebben en/of op zoek zijn naar samenwerking met andere partijen, waar faciliteiten beschikbaar zijn om aan de slag te gaan met nieuwe prototypes en waar de uitwisseling met het onderwijs kan plaatsvinden. Om daarnaast ook kennis in huis te halen en ook de bestaande netwerken optimaal te benutten, worden de aanvragen van MKB-bedrijven getoetst door een commissie van experts uit het bedrijfsleven.'

Rein Meester, directeur Duurzaamheidsfabriek: “Met het MKB-katalysatorfonds kan de Duurzaamheidsfabriek met de aanwezige, hoogwaardige technische faciliteiten voor onder andere het maritieme cluster, nog meer haar regionale functie vervullen”.
 

Het MKB Katalysatorfonds kent de volgende subsidiemogelijkheden:

·         Kennisvoucher: 50% van de rekening van de kennisinstelling tot een maximum van € 5.000.

·         Subsidie voor prototyping: 50% van de begrote kosten tot een maximum van € 5.000.

·         Haalbaarheidsssubsidie: 50% van de begrote kosten tot een maximum van € 25.000.

·         Kwartiermakerssubsidie: 50% van de begrote kosten tot een maximum van € 40.000.
 
Meer informatie over het MKB Katalysatorfonds? Neem contact op met Robin van der Zee: rvanderzee@duurzaamheidsfabriek.nl of tel: 06- 12684341