Home
Nieuws
Agenda
Informatie
Organisaties
V-ID Terminal
Personen
Vacatures
Inspiratiedag
WDeals
Mijn WD
Contact

Poll

Heeft u belangstelling voor een WD café?


Ja
Nee
Twijfel
 
 
 

'Ondernemers, u laat geld liggen'

 
17 april 2012
Subsidie voor technische opleidingen

Het Industriefonds bestaat al sinds 1918, maar de doelstelling van hetfonds is nog altijd actueel: voorzien in de behoefte van het bedrijfsleven aanhoger technisch opgeleiden. Sinds 2011 is de naam gewijzigd in NexTecH. Hetwordt als een belangrijke stimulans voor het bedrijfsleven gezien dat ervoldoende hoog opgeleid personeel is. Maar dat is nog niet alles. NexTecHondersteunt ook startende technische bedrijven in de regio Zuid-Holland Zuid.

 

NexTecH wil door middel van hoger onderwijs de industriein de regio stimuleren. Het fonds  bestaat al sinds 1918 en het begrip?industrie? vatten we nu een stuk breder op: de gehele technologische,industriële branche, ook wel ICT, behoort tot die industrie. Maar het idee is dathet bedrijfsleven er beter van wordt als we mensen goed opleiden, als weinvesteren in kennis en talent. NexTecH ondersteunt daarom mensen die werkzaam zijnin het technologisch georiënteerde bedrijfsleven en een vervolgopleiding willendoen. Het kan dan ook weer gaan om zeer uiteenlopende opleidingen, als het maarbijdraagt aan de ontwikkeling van het bedrijfsleven in de regio. NexTecH heeft daarvooreen vermogen beschikbaar waaruit een deel van de opleiding wordt betaald. Wijhopen natuurlijk dat bedrijven zelf in hun personeel willen investeren en datgebeurt ook, maar met deze ondersteuning verlagen we de drempel naar het volgenvan zo?n opleiding.


NexTecH richt zich specifiek op opleidingen op hbo- en wo-niveauen een belangrijk criterium is dat het bedrijf is gevestigd in de regioZuid-Holland Zuid. Aanvragen van de subsidie vergt geen enorme papierenrompslomp. In overleg met Barbara Keuzenkamp, het organiserend bureau achterNexTecH, kan een aanvraag worden gedaan. Zij kan u adviseren over de benodigdeinhoud van uw aanvraag en u adviseren of uw aanvraag kans van slagen heeft.


Inde folder van NexTecH kunt u lezen aan welke criteria voldaan moet worden omvoor een subsidie in aanmerking te komen. NexTecH heeft gemiddeld ? 100.000,-per jaar te vergeven. De laatste jaren is dit geld niet opgegaan. Dat is enormzonde. Ondernemers laten het geld liggen. Om u een idee te geven voor welkeopleidingen subsidie is toegekend, volgt hieronder een opsomming: hboBouwkunde, Hogere Veiligheidskunde, post hbo Bedrijfskunde, Hogere Installatietechniek,Master of building services engineering, Technische Bedrijfskunde, hbo AlgemeneOperationele Techniek, Executive Mastercourse in Foodservice.

Kijk op www.nextech-innovatie.nl.

PDF document
PDF document 3,56 MB
17 april 2012 14:21
PDF document
PDF document 2,38 MB
17 april 2012 14:21