Home
Nieuws
Agenda
Informatie
Organisaties
V-ID Terminal
Personen
Vacatures
Inspiratiedag
WDeals
Mijn WD
Contact

Poll

Heeft u belangstelling voor een WD café?


Ja
Nee
Twijfel
 
 
 

Onderzoek energiebesparing

 
22 april 2011
Onderzoek energiebesparing Dordtse Kil I,II en Amstelwijck- west

Hierbij vragen wij uw medewerking aan een onderzoek van afvalenergiebedrijf HVC om een restwarmtenet te bouwen op Dordtse Kil I,II en Amstelwijck-West.


Restwarmtenet

In de komende jaren ontvangen ongeveer 5000 woningen in Dordrecht de restwarmte van de afvalverbranding van HVC. Dit restwarmtenet wordt nu aangelegd.

Koffiebrander ICS ziet ook kansen voor een restwarmtenet voor bedrijven op de terreinen Dordtse Kil I, II en Amstelwijck west. Als u hieraan deelneemt, kunt u uw energievoorziening op een kostenefficiënte manier verduurzamen (in prijs concurrerend met gas).

De gemeente Dordrecht, Werkgevers Drechtsteden, de Dordtse OndernemersVereniging, Provincie Zuid-Holland, HVC en de Kamer van Koophandel Rotterdam ondersteunen dit initiatief van harte en vragen uw medewerking aan het onderzoek.


Inventarisatie

Het onderzoek van HVC bestaat uit twee fasen.

In de eerste fase beoordeelt HVC of er voldoende bedrijven zijn die kunnen deelnemen.

In de tweede fase onderzoekt HVC wat er per bedrijf moet gebeuren om het aan te sluiten op het restwarmtenet.

De Provincie Zuid-Holland begeleidt het project via het programma ?Stroomversneller? (zie www.zuid-holland.nl/stroomversneller).


Wat vragen wij van u?

Bijgevoegd is een formulier. Wij vragen u dit formulier in te vullen en voor 16 mei 2011 naar HVC te sturen. Hiervoor kunt u de bijgevoegde envelop gebruiken. Een postzegel is niet nodig. U kunt het formulier ook invullen op www.dordrecht.nl/restwarmte

Uw medewerking is essentieel om het totaaloverzicht te kunnen maken en daarmee doorslaggevend voor het slagen van het totale project. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld.


Go ? No go

Op 30 juni houden wij een informatiebijeenkomst over de resultaten van de eerste fase van het onderzoek. Dan is bekend of er voldoende potentie is om de tweede fase uit te voeren. U ontvangt hiervoor tijdig een uitnodiging.


Als u vragen heeft kunt u terecht bij Rene Vooijs. Hij is bereikbaar op (06)13529481 of per e-mail op r.vooijs@hvcgroep.nl. U kunt tevens kijken op www.dordrecht.nl/restwarmteWij rekenen op uw medewerking.Met vriendelijke groet,


Gemeente Dordrecht


Mede namens:

Werkgevers Drechtsteden

Dordrechtse Ondernemersvereniging

Kamer van Koophandel Rotterdam

Regio Zuid-Holland Zuid

ICS International b.v.

HVC

Word document
Word document 56,50 KB
22 april 2011 15:04