Home
Nieuws
Agenda
Informatie
Organisaties
V-ID Terminal
Personen
Vacatures
Inspiratiedag
WDeals
Mijn WD
Contact

Poll

Heeft u belangstelling voor een WD café?


Ja
Nee
Twijfel
 
 
 

Presentaties en foto's van de bijeenkomst op 12 maart bij IHC

 
12 maart 2012
Op 12 maart jl vond samen met VNO NCW West de succesvolle bijeenkomst plaats bij IHC Merwede.

De informatieve bijeenkomst bij IHC Merwede in Kinderdijk, door Werkgevers Drechtsteden en VNO-NCW Rotterdam georganiseerd, werd zeer druk bezocht. Zo druk zelfs, dat ? zo moest Teun Muller, voorzitter van de WD tot zijn spijt vaststellen ? de aanmeldingen op een gegeven moment stop gezet moesten worden. Of het thema van de middag ?De Drechtsteden als logistiek knooppunt?, IHC Merwede als gastheer, of de sprekers daar verantwoordelijk voor waren blijft gissen. Uit de reacties vanuit de zaal kon in ieder geval wel opgemaakt worden dat de sprekers hun verhaal op een inspirerende wijze voor het voetlicht wisten te krijgen.


Na een kort openingswoord door Teun Muller, werd het woord gegeven aan Goof Hamers president-directeur van IHC Merwede. Hij liet via een schitterende film ? waar de breedte van de activiteiten van het IHC concern via diverse buitenlandse locaties de korte afstand tot de wereldwijde klanten inzichtelijk maakte ? zien waar de kracht van IHC Merwede in ligt, namelijk het toepassen van vernieuwende technologieën en technieken. De producten van IHC Merwede moeten voor haar klanten de hoogste toegevoegde waarde opleveren. Dat bereikt IHC Merwede door continu te innoveren. IHC Merwede groeit steeds meer door van een producent van baggermaterieel naar een toeleverancier voor de Baggerindustrie, Offshore en Mining. Door steeds de nieuwste technieken toe te passen kan de techniek van gisteren doorschuiven naar landen en regio?s waar de lonen lager zijn. De grote uitdaging voor de langere termijn is voor IHC Merwede de beschikbaarheid van jong geschoold technisch personeel, zowel de witte als de blauwe boorden.


Daarna was het woord aan prof. Jos Vermunt, hoogleraar Distributielogistiek, die het begrip ?logistiek? iets breder dan ?transport? ofwel het verplaatsen van goederen kenmerkte. Het gaat bij ?logistiek? immers over de dimensie tijd, hoedanigheid en opslag. Dit vakgebied heeft zich in de loop der tijd ontwikkeld van proces-, via keten- naar netwerkoptimalisatie. Een echte bètastudie waarin vrijwel alles te berekenen is. Zo is Woerden geografisch gezien de meest optimale plaats waarvandaan iedere andere plaats in Nederland via de kortste route bereikbaar is. De Drechtsteden komen als optimale vestigingsplaats in beeld zodra het land in vier regio?s wordt verdeeld. Via diverse sheets maakte de professor inzichtelijk dat deze methodiek toepasbaar is voor alle transportvormen, zowel over water, spoor als over de weg. Nu we de Betuwelijn eenmaal hebben ? van de professor had die er niet hoeven te komen ? moeten we hem wel optimaal gebruiken.


De derde spreker was Sjef van Dooremalen, voorzitter van Scheepsbouw Nederland. Hij gaf het grote belang aan van de toonaangevende maritieme sector in Nederland; met een jaaromzet van ? 7,2 miljard en 33.000 FTE een branche die er toe doet. In Nederland zien we met name de specialisatie in nichemarkten, de productie van complexe specials. Ook hij wees op het grote belang om studenten voor bètastudies te blijven interesseren, om in deze sector hoogwaardige producten te kunnen blijven leveren. Voor de vergaderende politici in het Catshuis had hij daarvoor een advies: stel de bètastudies vrij van collegegeld!


Het slotwoord was aan Diederik van Dommelen, voorzitter van VNO-NCW West afd. Rotterdam. Hij bedankte de sprekers voor hun inspirerende bijdrage, de gastheer voor de ontvangst en de aanwezigen voor hun belangstelling. De combinatie van de bijeenkomst samen met de WD werd als zeer positief en voor herhaling vatbaar ervaren.

Onder leiding van rondleiders van IHC Merwede werd er in groepjes van 20 personen, allen voorzien van veiligheidhesjes en helmen een rondje over het terrein en de Scheepsbouwhal gemaakt. Na afloop werd er onder het genot van een hapje en een drankje nog nagepraat waarbij er zeker geen scheiding van WD?ers en VNO-NCW leden werd waargenomen. Een zeer geslaagde gezamenlijke bijeenkomst!


Hierbij de link naar de fotoreportage: http://www.vno-ncwwest.nl/Fotoreportages/12-03-2012%20De%20Drechtsteden%20als%20logistiek%20knooppunt.aspx


De presentaties van Jos Vermunt en Sjef van Dooremalen zijn in te zien. Zie bijlage.
PowerPoint
PowerPoint 1,32 MB
20 maart 2012 11:39
PDF document
PDF document 819,61 KB
20 maart 2012 11:39