Home
Nieuws
Agenda
Informatie
Organisaties
V-ID Terminal
Personen
Vacatures
Inspiratiedag
WDeals
Mijn WD
Contact

Poll

Heeft u belangstelling voor een WD café?


Ja
Nee
Twijfel
 
 
 

PRORAIL, ZWIJNDRECHT EN DORDRECHT VERGROTEN VEILIGHEID OP HET SPOOR

 
19 oktober 2012
Partijen zetten handtekening onder projectovereenkomst

ProRail en de gemeenten Dordrecht en Zwijndrecht hebben 18 oktober de projectovereenkomst Spoorzone ondertekend. Deze overeenkomst is gericht op het verkleinen van de gevolgen van een calamiteit op het spoor. In de overeenkomst zijn afspraken vastgelegd over de werkzaamheden, taken en verantwoordelijkheden van de partijen. De ondertekening is een belangrijke mijlpaal die de realisatie van een groot aantal veiligheidsvoorzieningen op en rond het spoor een stap dichterbij brengt.

Het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoortraject Zwijndrecht-Dordrecht kent een aantal knelpunten op het gebied van externe veiligheid. Het spoort in de gemeenten wordt niet alleen gebruikt voor personenvervoer, maar ook voor vrachtvervoer met gevaarlijke stoffen. Het beslaat een groot gebied met veel woningen en bedrijven.

Risicovol
Omdat er over het spoortraject in Dordrecht en Zwijndrecht veel transport van gevaarlijke stoffen plaatsvindt, wordt dit spoor beschouwd als risicovol. Het Rijk heeft geld beschikbaar gesteld om de gevolgen van een calamiteit te verkleinen. Dit geld wordt in Dordrecht en Zwijndrecht gebruikt om de hulpverlening en rampenbestrijding langs het spoor te verbeteren. Deze activiteiten zijn gebundeld in het project Spoorzone.

Bluswatervoorziening en bereikbaarheid
Het voormalige Ministerie van VROM heeft in 2006 een subsidie van 15 miljoen euro ter beschikking gesteld voor de verbetering van de hulpverlening en rampenbestrijding op het spoortraject Dordrecht- Zwijndrecht. Een deel van het budget (4,8 miljoen) is gereserveerd voor de realisatie van bluswatervoorzieningen en bereikbaarheid van het spoor voor hulpdiensten. Het overige wordt besteed aan andere deelprojecten en het beheer en onderhoud van deze voorzieningen tot en met 2020.

Beheersbaarheid risico's
Om de risico's van het transport van gevaarlijke stoffen beter te beheersen, hebben de gemeenten en ProRail het project Spoorzone opgezet. De partijen streven met dit project samen met de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid naar een betere beheersbaarheid van de risico's die het transport van gevaarlijke stoffen over het spoor met zich meebrengt.