Home
Nieuws
Agenda
Informatie
Organisaties
V-ID Terminal
Personen
Vacatures
Inspiratiedag
WDeals
Mijn WD
Contact

Poll

Heeft u belangstelling voor een WD café?


Ja
Nee
Twijfel
 
 
 

Realisatie bedrijventerreinen KIL IV dichtbij

 
14 juni 2011
Het college van B&W heeft ingestemd met de verdere voorbereiding van het bedrijventerrein Dordtse Kil IV. Dat zal de internationale concurrentiepositie en distributiefunctie van de regio versterken en de regionale werkgelegenheid een impuls geven. Als de voorbereiding voorspoedig verloopt kunnen vanaf 2015 de eerste kavels worden uitgegeven.
Kil IV wordt een vestigingslocatie voor bovenregionale logistieke en havengerelateerde bedrijvigheid met ruimte voor (extra) grote bedrijfskavels (5 tot 15 ha). Het moet de internationale concurrentiepositie en distributiefunctie van de regio versterken en de regionale werkgelegenheid een impuls geven. Wethouder Mos: ?Dordtse Kil IV moet een aantrekkelijk, hoogwaardig en duurzaam bedrijventerrein worden. Gebruik van duurzame energie en verantwoord waterbeheer zijn belangrijke thema?s. Ook staat het college positief tegenover de ontwikkeling van windmolens op het terrein, mede vanwege de ambities van het college op het gebied van duurzaamheid.'

Ontwerpfase
In augustus spreekt de gemeenteraad zich uit over de plannen voor Dordtse Kil IV. De raad wordt gevraagd om ? 1,8 miljoen voor de ontwerpfase beschikbaar te stellen. Dat  is bedoeld voor het maken van een stedenbouwkundig plan, een ontwikkelingsstrategie, het uitvoeren van allerlei onderzoeken, een MER en een bestemmingsplan. Wethouder Mos geeft aan dat tijdens de ontwerpfase de plannen met de omgeving worden besproken: ?Naar verwachting zijn dit najaar de contouren van het bedrijventerrein bekend. Deze zullen aan betrokkenen in directe omgeving worden voorgelegd.?

WDO maatregelen en bereikbaarheid
De ontwikkeling van het bedrijventerrein Dordtse Kil IV is onderdeel van de plannen voor de Westelijke Dordtse Oever (WDO), een samenhangend pakket van maatregelen voor de herstructurering en verdere ontwikkeling van alle bedrijventerreinen ten westen van de A16 en de ontsluiting daarvan. Hiervoor is in 2009 een overeenkomst getekend met het Rijk, de Provincie Zuid-Holland en het Havenbedrijf Rotterdam. Deze partijen dragen ? 35 miljoen bij aan de maatregelen. De WDO is een alternatief voor de ontwikkeling van bedrijventerreinen in de Hoeksche Waard. Wethouder Mos benadrukt het belang van een goede ontsluiting en bereikbaarheid van de bedrijventerreinen. Belangrijke onderdelen van de WDO zijn de ontwikkeling van Dordtse Kil IV, het verder herstructureren van bestaande bedrijventerreinen, de samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam in relatie tot het Zeehavengebied en maatregelen voor een betere ontsluiting van de bedrijventerreinen.