Home
Nieuws
Agenda
Informatie
Organisaties
V-ID Terminal
Personen
Vacatures
Inspiratiedag
WDeals
Mijn WD
Contact

Poll

Heeft u belangstelling voor een WD café?


Ja
Nee
Twijfel
 
 
 

Regelgeving gevaarlijke stoffen werkt beperkend

 
21 augustus 2018
Volgens het bedrijfsleven heerst er in Nederland een betere veiligheidscultuur en werken we veiliger met gevaarlijke stoffen dan het buitenland. De regels worden hier beter gehanteerd en de medewerkers zijn professioneler en beter opgeleid. Maar de vastgestelde regels op het gebied van gevaarlijke stoffen werken helaas ook beperkend, bijvoorbeeld daar waar het gaat om innovatie. Dit kan in sommige gevallen zelfs tot omzetderving leiden, zo valt te lezen in het Nationaal Onderzoek Gevaarlijke Stoffen dat gehouden is door Evofenedex.

Maar liefst negentig procent van de bedrijven geeft aan dat veiligheid hoog op de agenda staat binnen de eigen organisatie. Veiligheidskundigen, management en directie uit de chemische industrie, groot-en detailhandel en logistieke sector is gevraagd naar hun visie op de veiligheid rondom gevaarlijke stoffen.

Het Nederlandse bedrijfsleven ziet echter ook verbeterpunten om de veiligheid bij het werken met gevaarlijke stoffen op een nog hoger plan te brengen. Zo biedt de regelgeving volgens een kwart van de ondervraagden te weinig ruimte voor innovatie zoals het gebruik van de digitale vrachtbrief of de inzet van drones. Ook moeten wij er in Nederland voor waken om scherpere regels dan de internationale vastgestelde voorschriften te hanteren. 34 procent van de bedrijven geeft aan dat de complexiteit van de regelgeving hen omzet kost en dat regelgeving te vaak aan verandering onderhevig is.

Het bedrijfsleven is goed op de hoogte van de meldplicht die zij hebben bij een incident en weten ook waar zij deze melding moeten doen. Er zijn wel serieuze zorgen over de staat van de hulpverlening. Een derde van de bedrijven maakt zich dusdanig zorgen dat men verwacht dat de overheid niet in staat is om adequaat op te treden bij een incident. De uitkomsten van het Nationaal Onderzoek Gevaarlijke Stoffen worden door Evofenedex gedeeld met beleidsmakers, inspectiediensten en de politiek met als doel om de veiligheid in Nederland op een nog hoger plan te brengen.

Gevaarlijke stoffen zijn essentiële ingrediënten voor alledaagse gebruiksvoorwerpen – van schoonmaakmiddelen en speelgoed tot producten die letterlijk van levensbelang zijn, zoals medicijnen en zuiver water. De 100.000 mensen die in Nederland met deze stoffen werken, zorgen voor een vijfde van onze export. Binnen evofenedex, het netwerk van handels- en productiebedrijven met een logistieke of internationale operatie, werken zij samen om het vervoer, de opslag en het gebruik van gevaarlijke stoffen in Nederland het veiligst ter wereld te houden.