Home
Nieuws
Agenda
Informatie
Organisaties
V-ID Terminal
Personen
Vacatures
Inspiratiedag
WDeals
Mijn WD
Contact

Poll

Heeft u belangstelling voor een WD café?


Ja
Nee
Twijfel
 
 
 

Rotaryclub Dordrecht Ter Merwe organiseert op 2 juni 2012 'Kunstminderen'

 
27 maart 2012
Zoals u ongetwijfeld heeft vernomensluit schouwburg Kunstmin dit voorjaar haar deuren voor een ingrijpendeverbouwing. Rotaryclub 'Dordrecht Ter Merwe' organiseert op zaterdag 2 juni hetafscheidsfeest ! Na dit feest kunnen de verbouwingen beginnen. Met optredensvan Het Groot Niet te Vermijden, Colibri en nog meer goede acts wordt alfeestend geld ingezameld voor een 2-tal goede doelen. De 'vereniging ouders,kinderen en kanker (VOKK)' en de dordtse stichting 'Via Lumina' worden met deopbrengst van dit feest financieel gesteund bij hun enorm goede werk.


VOKK is een landelijkebelangenvereniging voor gezinnen met een kind met kanker. Ze heeft als doel deondersteuning en begeleiding van ouders en kinderen in alle fasen van de ziekteen het bevorderen van optimale zorg voor kind en gezin. De donatie die we aanhet VOKK willen doen, is volledig bestemd voor een mentorprogramma, waarbij broersen zussen van overleden kankerpatiëntjes worden getrained om als mentor tekunnen functioneren voor andere kinderen die een zelfde ervaring moetenverwerken. Een bijzonder hartverwarmend project.


Via Lumina is een Dordtse Stichtingvan vrijwilligers die jongeren met een psychische beperking op een creatievemanier benadert, om te voorkomen dat ze in een sociaal isolement raken.Allerlei vormen van kunst, creativiteit en communicatie staan daarbij centraal.

Rotaryclub Dordrecht Ter Merwe is éénvan de 5 rotaryclubs die Dordrecht rijk is. Zij houdt zich bezig met hetopzetten van projecten ten einde geld in te zamelen voor maatschappelijkbelangrijke goede doelen.


Natuurlijk zijn we nog op zoek naarsponsoren die dit spetterende afscheidsfeest met ons mogelijk willen maken. Oponze website : www.kunstminderen.nl vindt u meer informatie over sponsorpaketten. Kaarten zijn via dewebsite verkrijgbaar, maar ook bij de kassa van kunstmin zelf. Ze kosten 50euro per stuk en daarvoor krijgt u een bijzondere, feestelijke avond en draagtu bij aan de 2 goede doelen.

De laatste ontwikkelingen over programmering en eventuele verdereverrassingen kunt u steeds volgen op www.kunstminderen.nl.
PDF document
PDF document 587,97 KB
27 maart 2012 12:10