Home
Nieuws
Agenda
Informatie
Organisaties
V-ID Terminal
Personen
Vacatures
Inspiratiedag
WDeals
Mijn WD
Contact

Poll

Heeft u belangstelling voor een WD café?


Ja
Nee
Twijfel
 
 
 

Samenwerkingsovereenkomst R'Dam - Dordt

 
4 juli 2011
SAMENWERKING HAVENBEDRIJF ROTTERDAM EN GEMEENTE DORDRECHT EEN FEIT!

Vrijdagmiddag 1 juli ondertekenden gemeente Dordrecht en Havenbedrijf Rotterdam een samenwerkingsovereenkomst. Het Havenbedrijf Rotterdam ontwikkelt en beheert nu de zeehaven van Dordrecht. De gemeente Dordrecht geeft daartoe ongeveer 60 ha in hoofderfpacht aan het Havenbedrijf Rotterdam. Door deze krachtenbundeling verwachten beide partijen een verdere ontwikkeling van de zeehaven en daarmee ook de werkgelegenheid.

De ondertekening door Jasper Mos, wethouder Economische Zaken gemeente Dordrecht, en Hans Smits, president-directeur van het Havenbedrijf, vond plaats op de James Cook in de Dordtse zeehaven.

De Dordtse zeehaven maakt deel uit van het havenindustrieel complex in de Rijn-Schelde Delta. Wethouder Jasper Mos: ?De gemeente Dordrecht heeft met het HbR een partner gevonden die snel kan inspelen op ontwikkelingen in de markt en de internationale concurrentieverhoudingen. Dit gebied kunnen we met elkaar versterken. Dat geldt ook voor de totale ontwikkeling van de Westelijke Dordtse Oever, waar de zeehaven deel van uitmaakt. We hebben afspraken gemaakt over een vaste, oplopende financiële vergoeding en we houden een gezonde invloed op wat er gebeurt, bijvoorbeeld via bestemmingsplannen.??

Hans Smits over de samenwerking: ?Het Havenbedrijf hecht grote waarde aan deze integratie van de twee havens, omdat voor beide havens geldt dat samenwerking leidt tot optimalisering van het ruimtegebruik. Economisch gezien vormen de zeehavens van de Rijnmond, Dordrecht en Moerdijk al lang één geheel. Logisch is dan ook dat de aansturing, het beheer, de regie op het gebied in één hand komen. Zo hebben we dat ook neergezet in de ontwerp Havenvisie 2030.?

D
e gemeente speelt ook in de toekomst een grote rol bij de ontwikkeling van de haven. Dordrecht is als bevoegd gezag verantwoordelijk voor alle (Ruimtelijke Ordening) procedures, bestemmingsplannen, bouwvergunningen, milieuvergunningen en andere zaken. Tegelijkertijd neemt het Havenbedrijf Rotterdam, met zijn expertise en netwerk, de feitelijke (door)ontwikkeling ter hand. Dat vraagt om een nauwe samenwerking tussen gemeente en het Havenbedrijf Rotterdam die vanmiddag feestelijk bekrachtigd is.

De jaarlijkse vergoeding voor de gemeente Dordrecht kan oplopen tot ?2,7 miljoen in 2016.

Meer informatie vindt u op de website van het HbR.