Home
Nieuws
Agenda
Informatie
Organisaties
V-ID Terminal
Personen
Vacatures
Inspiratiedag
WDeals
Mijn WD
Contact

Poll

Heeft u belangstelling voor een WD café?


Ja
Nee
Twijfel
 
 
 

Speerpunten WD

 
Werkgevers Drechtsteden pleiten voor één Drechtstad

7 speerpunten om de regio economisch krachtiger en sterker te maken.

Voor de derde keer op rij publiceert vereniging Werkgevers Drechtsteden het speerpunten boekje om daarmee richting het bestuur van de Drechtsteden een leidraad te bieden voor economische groei en regionale ambities vanuit het perspectief van regionale werkgevers.

Voorzitter Jacob Klink over de essentie van het speerpunten boekje: “Als we op weg willen naar één “Drechtstad in Balans” is het noodzakelijk dat we de Drechtsteden bereikbaar én duurzaam maken. Een optimaal vestigingsklimaat is voorwaarde voor groei! In dit (groei)scenario is het goed werken en wonen in onze regio. Zaken zoals fijnstof en geluid, die de leefbaarheid aantasten, worden met voortvarendheid aangepakt. Als speerpuntregio voor energietransitie is Drechtsteden koploper met maatregelen voor energiereductie. Werkgevers Drechtsteden (WD) levert daarbij een concrete bijdrage door middel van een visie op de afwikkeling van het verkeer op de “Ruit van de Drechtsteden”. Deze ruit omvat de A16, A15, A27 en N3. Één “Drechtstad in Balans” betekent ook voldoende beschikbaarheid van gekwalificeerd technisch personeel en een (publiek) aanbestedingsbeleid dat er mede zorg voor draagt dat het MKB in de eigen regio bij voorrang in aanmerking komt bij de inkoop van de overheden inclusief de zogeheten verbonden partijen. De Drechtsteden zijn pas echt in balans als er sprake is van een krachtige regionale en economische samenwerking waarbij daadkracht en realisering de richting bepaalt en niet het formuleren van plannen de boventoon voert. Werkgevers Drechtsteden is er daarbij van overtuigd dat de geschetste doelen slechts bereikt kunnen worden indien wordt ingezet op een herindeling van de Drechtsteden tot één Drechtstad.Werkgevers Drechtsteden vindt dat niet onvermeld mag blijven dat al deze thema’s onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Gekozen is voor een actiegerichte agenda. Alleen dan komt naar onze mening Drechtstad in balans.”

De voorzitter blikte ook terug op de afgelopen periode: “Terugkijkend op de afgelopen periode is de Werkgevers Drechtsteden (WD) van mening dat in tal van projecten de politiek en de WD daadwerkelijk samen zijn opgetrokken en resultaten zijn bereikt. Natuurlijk zijn er nog tal van zaken samen te regelen. Dat is dan ook de reden dat de WD opnieuw een speerpuntenbrochure heeft uitgebracht. Een aantal punten zijn bekend doordat ze nog steeds actueel zijn. Andere punten zijn nieuw. De WD brengt deze brochure uit aan de gemeenteraadsfracties met als doel hen te vragen rekening met deze punten rekening te houden bij het opstellen van de verschillende verkiezingsprogramma’s en in de verkiezingscampagne. Uiteraard ook om te zorgen dat er de komende jaren met de colleges daadwerkelijk uitvoering aan de punten wordt gegeven. De Werkgevers Drechtsteden werken daar ook graag zelf aan mee. Naar hun mening is samenwerken in deze economisch onzekere tijden meer dan noodzakelijk.”

Het eerste exemplaar van dit boekje met als titel Drechtstad in balans is op 6 juni uitgereikt aan de voorzitter van de Carrousel Fysiek en op 21 juni aan de heer Peter van der Velden, voorzitter van de Drechtsteden.

De heer Van der Velden kenschetste de speerpunten als een waardevol richtinggevend spoorboekje voor nieuwe toekomstige bestuurders dat naadloos inschuift op datgene wat de Drechtsteden willen. Het pleidooi om te komen tot één Drechtstad is politiek nog niet acceptabel maar geeft wel prikkeling tot het zetten van nieuwe stappen.
Word document
Word document 13,92 KB
23 juni 2017 12:02
PDF document
PDF document 11,81 MB
23 juni 2017 09:25