Home
Nieuws
Agenda
Informatie
Organisaties
V-ID Terminal
Personen
Vacatures
Inspiratiedag
WDeals
Mijn WD
Contact

Poll

Heeft u belangstelling voor een WD café?


Ja
Nee
Twijfel
 
 
 

Sponsoring Inspiratiedag 2019

 
De uitdaging van een nieuwe Inspiratiedag ligt weer voor ons. De Inspiratiedag zal dit jaar plaatsvinden op donderdag 4 oktober met als thema:

“Ontwikkeling arbeidsmarkt, van nood naar deugd”

De economie draait op volle kracht en zit duidelijk in een fase van hoogconjunctuur. Er is een snelle toename te zien van het aantal bedrijven dat kampt met belemmeringen voor de productie als gevolg van tekorten. Als zich ergens een spanningsveld aandient, is het wel in de arbeidsmarkt. De arbeidsmarkt en haar context is dynamischer dan ooit. De berichten in de media volgen elkaar in rap tempo op. Flexibilisering bereikt een hoogtepunt. Meer ZZP’ers dan ooit. Ouderen komen steeds moeilijker aan het werk. Technologische ontwikkelingen zorgen voor minder aanbod van werk. Robots die samen gaan werken met mensen. Of juist andersom? Sommige beroepen dreigen uit te sterven, maar er zijn ook legio lijstjes van zogenaamde beroepen van de toekomst. Een sociaal zekerheidsstelsel dat nog altijd gebaseerd is op een (fulltime) loondienstverband. Het sluit niet langer aan bij alle gevarieerde, hybride en flexibele constructies. Kortom een dreigende situatie die vraagt om oplossingen om de arbeidsmarkt weer goed te laten werken en het sociaal en ondernemend bedrijfsleven weer tot volle wasdom te laten komen.

Een actueel thema dat we tijdens de Inspiratiedag graag vanuit diverse invalshoeken willen belichten met sprekers die hier vanuit hun dagelijkse praktijk nadrukkelijk mee te maken hebben.

De Inspiratiedag 2019 is een dag waarop u, naast nuttige actuele informatie, op een informele wijze kunt netwerken met uw collega-ondernemers, de overheid, semioverheid en andere organisaties uit
de regio Zuid-Holland Zuid. Kortom, reden genoeg om nu alvast de datum van 3 oktober a.s. in uw agenda te reserveren.

Het is u allen bekend dat we de Inspiratiedag alleen kunnen realiseren met uw bijdrage. Tot op heden zijn we er door uw hulp uitstekend in geslaagd om er een succesvolle dag van te maken. Ik hoop ook dit jaar weer een beroep op u te mogen doen.

Voor de lay-out en de druk van het programmaboekje kunnen we rekenen op Kijk & Huiver en traditiegetrouw drukkerij Dekkers van Gerwen.
Ter gelegenheid van deze Inspiratiedag ontvangen vele bedrijven en overheden het mooi uitgevoerde programmaboekje. Daarin bieden wij u een unieke gelegenheid om uw bedrijf c.q. organisatie te presenteren. Dit programmaboekje zal begin september worden verspreid.
De oplage van het programmaboekje bedraagt ruim 500 stuks en wordt uitgevoerd op A5-formaat.
Voor de kosten van het plaatsen van een advertentie verwijs ik u graag naar bijgevoegd formulier.
Indien u van deze mogelijkheden om te adverteren gebruik wilt maken, verzoek ik u vriendelijk het hierbij ingesloten antwoordformulier zo spoedig mogelijk aan ons te retourneren.

De advertenties dienen vóór 1 juli als digitaal bestand, geschikt voor drukwerk, bij het secretariaat te worden aangeleverd: wd@werkgeversdrechtsteden.nl . Voor al degenen die het afgelopen jaar hebben geadverteerd en waarvoor dit jaar geen wijzigingen in de advertenties zijn opgetreden, kan bij de aanmelding worden volstaan met de mededeling “zelfde advertentie als vorig jaar”.

Indien u als bedrijf iets te vieren heeft, dan weet u van de afgelopen jaren dat we daar iets moois van kunnen maken voor of tijdens de Inspiratiedag. Wij houden ons aanbevolen om samen met u iets passends te bedenken.

Tevens hebben wij de mogelijkheid op de Jules Verne voor het plaatsen van een aantal stands.

Tenslotte willen wij sponsoren de gelegenheid bieden een specifiek, met name genoemd, onderdeel van de dag te sponsoren, bijvoorbeeld (deel) catering, geluidsinstallatie, kosten van een spreker, auto showen e.d. Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met Barbara Keuzenkamp of Wieske Welbedacht 078 639 00 33.

Ik hoop dat wij samen met u deze dag tot het WD-hoogtepunt van het jaar kunnen laten uitgroeien!
Word document
Word document 48,50 KB
4 april 2018 11:37