Home
Nieuws
Agenda
Informatie
Organisaties
V-ID Terminal
Personen
Vacatures
Inspiratiedag
WDeals
Mijn WD
Contact

Poll

Heeft u belangstelling voor een WD café?


Ja
Nee
Twijfel
 
 
 

Spoorzone -Op weg naar een mooiere stationsomgeving

 
25 april 2019
Spoorzone – Op weg naar een mooiere stationsomgeving

De gezamenlijke inzet richt zich op verstedelijking met vijf ambities:

  • Bijdragen aan de woonopgave in de Drechtsteden en Zuid-Holland
  • Groei van banen en versterken economische positie
  • Maximaal verbinden van wijken en het opheffen van ruimtelijke barrières
  • Openbaar vervoer als drager van de verstedelijking en de economie
  • Duurzaam, gezond en kilmaatbestendig

De provincie Zuid-Holland staat voor een omvangrijke verstedelijkingsopgave. De ambitie is dat Dordrecht en Zwijndrecht binnen de Spoorzone 6.000 tot 9.000 woningen bouwen tot 2030 en ook na deze periode het woningaanbod vergroten.

Herontwikkeling

Dit wordt mogelijk gemaakt door herontwikkeling van de stationsomgevingen. Hiermee ontstaat een combinatie met variatie in woningaanbod, goede bereikbaarheid, de nabijheid van historisch centrum en moderne stedelijke voorzieningen.
Op fietsafstand ligt unieke natuur en landschappen zoals het buitengebied van de Zwijndrechtse Waard, de Biesbosch en IJsselmonde. Ook binnen de bebouwde kom van Zwijndrecht en Dordrecht zijn prachtige parken te vinden.

Informeren en samen doen

De gemeente Zwijndrecht gaat de samenleving en andere belanghebbenden intensief betrekken bij het ontwikkelen en uitvoeren van plannen variërend van informatie geven tot samen doen.

Ambitiedocument

De gemeenten Dordrecht en Zwijndrecht en de provincie Zuid Holland hebben een gezamenlijk ambitiedocument opgesteld voor de Spoorzone.

U kunt het document lezen via onderstaande link:

‘Naar een bereikbare stedelijke woon-werk leefomgeving langs het spoor’.

Wilt u reageren op het ambitiedocument, dan kan dat via een mail naar spoorzone@zwijndrecht.nl of een brief naar Gemeente Zwijndrecht, Postbus 15, 3330 AA Zwijndrecht. U kunt het ambitiedocument ook inzien bij de receptie op het gemeentehuis, Raadhuisplein 3 in Zwijndrecht.

Bekijk ook het filmpje: Spoorzone Zwijndrecht-Dordrecht met 7,5 km aan kansen
Bestuurders onderschrijven ambitie

Bestuurders van de gemeenten Dordrecht en Zwijndrecht en de provincie Zuid Holland onderschrijven de gezamenlijk gedragen ambities van het spotlight project Spoorzone. Dit is het startpunt van de drie partners om in gesprek te gaan met de raden en andere belangstellenden.