Home
Nieuws
Agenda
Informatie
Organisaties
V-ID Terminal
Personen
Vacatures
Inspiratiedag
WDeals
Mijn WD
Contact

Poll

Heeft u belangstelling voor een WD café?


Ja
Nee
Twijfel
 
 
 

Start aanbesteding Personenvervoer over Water Rotterdam -Drechtsteden

 
25 april 2019
18 april 2019
Gedeputeerde Rik Janssen heeft 15 april met een druk op de knop de aanbesteding voor personenvervoer over water Rotterdam – Drechtsteden vanaf 2022 gestart.

Geïnteresseerde vervoerders kunnen vanaf dit moment hun biedingen gaan voorbereiden. De aanbesteding is vormgegeven binnen de kaders van het Beleidskader Personenvervoer over Water Rotterdam – Drechtsteden.

Gedeputeerde Rik Janssen: “De regio Rotterdam- Drechtsteden is een gebied met vele waterwegen en biedt uitstekende kansen voor personenvervoer over water. We hebben geïnvesteerd in goede verbindingen met andere vormen van vervoer en we zien dat mensen daardoor de weg naar het water goed weten te vinden. Door innovaties zorgen we er voor dat er een fijnmazig en duurzaam OV-netwerk komt waardoor Zuid-Holland ook over water de best bereikbare provincie van Nederland is”.

De afgelopen jaren heeft de ‘Waterbus’ al bewezen in een behoefte van reizigers te voorzien, met een zeer hoge klantwaardering (In 2018 zelfs de allerhoogste klantenwaardering van Nederland). Per 31 december 2021 loopt de huidige overeenkomst voor personenvervoer over water tussen Rotterdam en Drechtsteden af. De provincie wil graag voortbouwen op het succes van deze dienst, omdat personenvervoer over water een belangrijke vorm van openbaar vervoer is in een drukke en waterrijke provincie als Zuid-Holland.
Nieuwe overeenkomst

De provincie zet met de aanbesteding een concrete stap om het voortbestaan van personenvervoer over water vanaf 2022 veilig te stellen. De nieuwe overeenkomst omvat het personenvervoer over water tussen Rotterdam en Drechtsteden voor een periode van 10 jaar, met een verlengingsoptie van nog eens 5 jaar. De overeenkomst geldt direct bij ingang op 1 januari 2022 voor een periode van 15 jaar als de winnende vervoerder al bij aanvang van start gaat met een volledige vloot aan nulemissieschepen. De regio Drechtsteden draagt – net als in het huidige contract- 15% van de kosten van de jaarlijkse provinciale exploitatiebijdrage van €5 miljoen.

De provincie zet in op personenvervoer over water dat goed is aangesloten op andere vervoersvormen, zoals fiets, overig openbaar vervoer en de auto. Het personenvervoer over water vormt zo een prima aanvulling op openbaar vervoer via de weg en draagt bij aan een snelle en comfortabele reis, ook voor grote groepen reizigers. Een vraaggerichte invulling biedt kansen voor flexibel en fijnmazig personenvervoer over water. En knooppunten voor verschillende vervoersvormen bieden zowel oplossingen voor snelle en comfortabele verbindingen tussen dorpen en steden, als fijnmazig openbaar vervoer in de kernen en het buitengebied. De provincie zet tevens in op het stimuleren van duurzame en innovatieve vormen van personenvervoer over water, waarbij volledig uitstootvrij vervoer de ambitie is.
Proces

Uiterlijk op 30 september 2019 kunnen geïnteresseerde vervoerders hun bieding inleveren bij de provincie. Medio november dit jaar hoopt de provincie Zuid-Holland de winnaar en het aanbestedingsresultaat openbaar te kunnen maken.