Home
Nieuws
Agenda
Informatie
Organisaties
V-ID Terminal
Personen
Vacatures
Inspiratiedag
WDeals
Mijn WD
Contact

Poll

Heeft u belangstelling voor een WD café?


Ja
Nee
Twijfel
 
 
 

Subsidie ESF duurzame inzetbaarbaarheid

 
28 maart 2019
Van 8 april tot en met 12 april a.s. kan weer subsidie worden aangevraagd voor investeringen in medewerkers.

Zijn jullie voornemens een externe adviseur in te schakelen die zich bezig gaat houden met HR gerelateerde activiteiten die de inzetbaarheid van medewerkers bevorderen? Met behulp van de subsidieregeling ESF Duurzame Inzetbaarheid is het mogelijk 50% van de kosten van de externe adviseur te subsidiëren, tot een maximum van€12.500. Het doel is werknemers die nu en in de toekomst gezond, gemotiveerd en productief aan het werk blijven.

Thema’s Duurzame Inzetbaarheid

Om in aanmerking te komen voor subsidie moet het project gericht zijn op een of meerdere van de volgende thema’s.

•bevorderen van gezond en veilig werken, waaronder een gezondere leefstijl, het terugdringen van werkstress en ongewenst gedrag in de werksfeer;

•bevorderen van een leercultuur voor werkenden, waaronder het erkennen van niet-bedrijfsspecifieke kennis en vaardigheden;

•stimuleren van interne mobiliteit van werkenden, het anticiperen op individuele ambities en ontwikkelmogelijkheden en het begeleiden van werknemers naar ondernemerschap;

•bevorderen van een flexibele werkcultuur, waaronder het invoeren van flexibel arbeidstijdenmanagement.

Zien jullie mogelijkheden? Zijn jullie voornemens om met bovenstaande thema’s in het bedrijf aan de slag te gaan? En beogen jullie een externe adviseur in te schakelen?

Bel svp om de mogelijkheden te bespreken. IMC beantwoord graag jullie vragen en kan ondersteuning bieden bij het aanvragen van deze subsidie. Tevens heeft IMC de HR-expertise in huis om als externe adviseur op te treden.