Home
Nieuws
Agenda
Informatie
Organisaties
V-ID Terminal
Personen
Vacatures
Inspiratiedag
WDeals
Mijn WD
Contact

Poll

Heeft u belangstelling voor een WD café?


Ja
Nee
Twijfel
 
 
 

Subsidie voor inhuur van extern advies

 
5 september 2011
ESF Actie E Sociale innovatie, vitale bedrijven, biedt subsidie aan werkgevers die bedrijfsprocessen verbeteren en duurzame inzetbaarheid vergroten om effectiever te werken.

In het kader van deze regeling kan subsidie aangevraagd worden voor een project dat gericht is op het opstellen van een diagnose of advies, of het uittesten of implementeren van de aanpak gericht op één van de onderstaande thema?s:


  1. Procesverbetering: het binnen de arbeidsorganisatie verbeteren, herschikken en innoveren van bedrijfsprocessen.
  2. Duurzame inzetbaarheid: het creëren van een cultuuromslag gericht op gezond, vitaal en productief werken van indiensttreding tot aan de pensionering, door:

· Het stimuleren van regionale en intersectorale arbeidsmobiliteit van werknemers;

· Arbeidstijdenmanagement;

· Het bevorderen van gezond, vitaal en veilig werken;

· Het bevorderen van zelfredzaamheid op de werkvloer.


Subsidie kan aangevraagd worden voor de inhuur van een externe adviseur. De kosten dienen min. ?13.000 en max. ?24.000 te bedragen. Het subsidiepercentage is 75%.


Vanaf 3 oktober 2011 tot en met 31 december 2012 kunnen aanvragen worden ingediend. Gezien de verwachte grote belangstelling adviseren wij begin oktober uw aanvraag in te dienen. Het totale budget is ?24 miljoen.


IMC kan organisaties adviseren en ondersteunen bij het benutten van subsidiemogelijkheden. Voor meer informatie over deze regeling kunt u contact opnemen met Astrid de Bourgraaf of Judith Simonse via 0184-496807.