Home
Nieuws
Agenda
Informatie
Organisaties
V-ID Terminal
Personen
Vacatures
Inspiratiedag
WDeals
Mijn WD
Contact

Poll

Heeft u belangstelling voor een WD café?


Ja
Nee
Twijfel
 
 
 

Subsidie voor Leerwerkplaatsen

 
31 juli 2018
Ook dit jaar komen werkgevers weer in aanmerking voor subsidie indien zij het afgelopen schooljaar leerlingen of studenten hebben begeleid binnen hun organisatie.

Werkgevers hebben recht op subsidie als tegemoetkoming in de kosten voor het begeleiden van medewerkers indien de organisatie afgelopen schooljaar één of meerdere medewerkers uit onderstaande doelgroepen in dienst heeft gehad:

  • Leerlingen uit het Praktijkonderwijs (PRO) en Voorgezet Speciaal Onderwijs (VSO) die in hun laatste jaar stage lopen.
  • VMBO - leerlingen die een entreeopleiding of een leer-werktraject volgen in de basisberoepsgerichte leerweg van het vmbo.
  • MBO - deelnemers aan een beroepsbegeleidende leerweg (BBL) in het mbo.
  • HBO - studenten die een duale of deeltijd hbo-opleiding volgen binnen de sectoren techniek of landbouw en natuurlijke omgeving.
  • Promovendi en Technologisch ontwerpers in opleiding (toio).

Het maximum bedrag per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats bedraagt €2.700 per volledig studiejaar. De deadline voor het indienen van de aanvraag is 17 september a.s.

IMC kan de subsidieaanvraag tijdig voor jullie indienen én begeleiden bij de administratieve afwikkeling. Vermoed je dat jouw organisatie in aanmerking komt voor deze subsidie, neem dan contact met ons op.