Home
Nieuws
Agenda
Informatie
Organisaties
V-ID Terminal
Personen
Vacatures
Inspiratiedag
WDeals
Mijn WD
Contact

Poll

Heeft u belangstelling voor een WD café?


Ja
Nee
Twijfel
 
 
 

Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan 'Groote Lindt'

 
16 februari 2012
B&W van Zwijndrecht geven op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening (Wro) kennis van het feit dat het ontwerpbestemmingsplan ?Groote Lindt? met ingang van 16 februari 2012 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage ligt.

Het bestemmingsplan is hoofdzakelijk conserverend van aard. Het bestemmingsplan omvat het gebied aan de Zuidkant van de kern Zwijndrecht en omvat het bedrijventerrein Groote Lindt en het binnen de gemeente gelegen deel van de Oude Maas.

Het ontwerpbestemmingsplan ligt van 16 februari 2012 tot en met 28 maart 2012 ter inzage in de publiekshal van het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 3, Zwijndrecht, geopend op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8:30 tot 13:00 uur, woensdag van 13:00 tot 20:00 uur en zaterdag van 9:00 tot 12:00. Het ontwerpbestemmingsplan is ook in te zien op www.zwijndrecht.nl (onder ruimtelijke plannen → bestemmingsplannen → bestemmingsplannen in procedure) en daarnaast is het bestemmingsplan te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl (onder bestemmings-plannen, zoek op Zwijndrecht).

Eenieder kan gedurende de termijn van ter inzage legging bij de gemeenteraad zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen onder vermelding van ?zienswijze ontwerpbestem-mingsplan Groote Lindt? op de volgende wijze:?schriftelijk (adres: gemeente Zwijndrecht, postbus 15, 3330 AA Zwijndrecht),?per e-mail (e-mailadres: gemeente@zwijndrecht.nl),?mondeling, na afspraak met de afdeling Ruimtelijke ontwikkeling (telefoon 14 078).

B&W van Zwijndrecht, 15 februari 2012
PDF document
PDF document 132,23 KB
16 februari 2012 14:04
PDF document
PDF document 118,26 KB
16 februari 2012 14:04