Home
Nieuws
Agenda
Informatie
Organisaties
V-ID Terminal
Personen
Vacatures
Inspiratiedag
WDeals
Mijn WD
Contact

Poll

Heeft u belangstelling voor een WD café?


Ja
Nee
Twijfel
 
 
 

Toekomst Veerplein en omgeving

 
3 september 2018
Visie ligt ter inzage
De kademuur voor Zomerlust en het Veerplein en een gedeelte van het Maasplein moet vervangen worden voor het verbeteren van de veiligheid. De gemeente ziet dit als een kans om tegelijkertijd een visie op te stellen voor het hele gebied. Het concept voor de visie ligt ter inzage tot en met 16 oktober. De gemeente organiseert een inloopbijeenkomst op 24 september.

De gemeente heeft met veel belanghebbenden gesproken over de toekomst van het gebied. Deze inbreng is verwerkt in het concept voor de visie van het gebied van Zomerlust tot en met Maasplein. Daarin zijn de uitgangspunten en mogelijke maatregelen benoemd.

Historische waarde
Wethouder Jos Huizinga (Ruimtelijke ontwikkeling): "Veerplein en omgeving heeft een historische waarde met prachtig zicht op Dordrecht. Zwijndrechtenaren, maar ook bezoekers verblijven hier graag, omdat er aan de rivier altijd wat te zien is. De ruimte is er nu rommelig. Met een nieuwe inrichting kunnen we daar veel aan verbeteren."

De gemeenteraad en enkele belangstellenden namen tijdens de oriëntatieavond van de raad op 28 augustus kennis van de uitgangspunten en mogelijke maatregelen. De raad kan zich vinden in het vervolgproces met inspraakmogelijkheid voor de visie.

Uitgangspunten
Voornaamste uitgangspunten zijn het ophogen van de kade en oever, het gebied aantrekkelijk maken voor bezoekers, bewoners en ondernemers, het gebied autoluw maken, de verbindingen met omliggend gebied versterken.

Ter inzage
Het concept voor de visie 'Veerplein, Maasplein, Zomerlust en Schuitewal' ligt tot en met dinsdag 16 oktober 2018 ter inzage bij de receptie in het gemeentehuis, Raadhuisplein 3 te Zwijndrecht. Ook is het concept te lezen op www.zwijndrecht.nl/veerplein.

Inloopbijeenkomst
De gemeente organiseert op maandag 24 september 2018 een inloopmiddag/avond in het gemeentehuis van 16.00 tot 20.00 uur. Geïnteresseerden kunnen de visie dan bekijken en een toelichting krijgen op vragen.

Reageren
Inwoners van Zwijndrecht, maar ook bezoekers van het gebied en andere belangstellenden kunnen tot en met dinsdag 16 oktober 2018 reageren op het concept voor de visie. Mail de reactie naarveerplein@zwijndrecht.nl of stuur een brief naar Gemeente Zwijndrecht, Postbus 15, 3330 AA Zwijndrecht.