Home
Nieuws
Agenda
Informatie
Organisaties
V-ID Terminal
Personen
Vacatures
Inspiratiedag
WDeals
Mijn WD
Contact

Poll

Heeft u belangstelling voor een WD café?


Ja
Nee
Twijfel
 
 
 

UAVG - uitvoeringswet algemene verordening gegevensbescherming

 
9 maart 2018
Deze week hebben VNO-NCW en MKB-Nederland bij de leden van de Tweede Kamer aandacht gevraagd voor de problemen waarmee ondernemers te maken krijgen bij de toepassing van de UAVG (uitvoeringswet algemene verordening gegevensbescherming) in het kader van de verwerking van (gezondheids)persoonsgegevens van medewerkers.

MKB-Nederland en VNO-NCW krijgen steeds meer signalen van bedrijven dat de uitvoering van arbeidsmarktbeleid, sociale zekerheid en arbowetgeving botst met de interpretatie van de regels door de toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens.

Aan de leden van de Tweede Kamer is een pamflet gestuurd waarin de problemen uiteengezet worden en waarin VNO-NCW en MKB-Nederland oplossingen voor de problemen aandragen. U treft dit pamflet hierbij ter informatie aan. Mocht u nadere informatie willen verkrijgen over het pamflet dan kunt u contact opnemen met Anneloes Goossens,goossens@vnoncw-mkb.nl 070 3490 197 of David de Nood,nood@vnoncw-mkb.nl 070 3490 354.


PDF document
PDF document 448,82 KB
9 maart 2018 10:45