Home
Nieuws
Agenda
Informatie
Organisaties
V-ID Terminal
Personen
Vacatures
Inspiratiedag
WDeals
Mijn WD
Contact

Poll

Heeft u belangstelling voor een WD café?


Ja
Nee
Twijfel
 
 
 

Uitnodiging Dordts Duurzaamheidscafe 26 SEPTEMBER

 
18 september 2012
Thomas Rau in Duurzaamheidscafé over de opkomende grondstofrevolutie: de Drechtsteden als hulpbron?

Elk product is grondstof. Architect Thomas Rau van de DordtseDuurzaamheidsfabriek heeft daar niet alledaagse ideeën over. Tijdens het DordtsDuurzaamheidscafé op woensdag 26 september gaat hij het debat aan over degrondstofrevolutie en Turntoo. Hij stelt hij de vraag of de consument eigenaarmoet blijven van producten en dus van de steeds schaarser wordendegrondstoffen. 'Vergeet eigendom. De prestatie telt,' stelt Rau. Een nieuwe kijkop duurzaamheid.

Rau wil met Turntoo bereikendat productie en consumptie niet langer ten koste gaan van milieu enmaatschappij. Het werkt als volgt: de consument huurt een product - denkaan een tv, wasmachine, een auto - van de producent. Die krijgt aan het eindvan de gebruiksduur het product en daarmee de grondstoffen weer terug. Daardoorkunnen deze grondstoffen weer worden hergebruikt en zijn er geen nieuwe nodig. Zokan niet alleen de dreigende uitputting van aardse hulpbronnen, maar ook degroeiende afvalberg worden tegengegaan.

Rau: 'We hebben maar een beperkt aantalgrondstoffen op deze planeet, onze hulpbronnen moeten we koesteren. Wij willendat de consument blijft consumeren, maar in mijn aanpak betaalt hij alleen nogvoor de prestatie van het product. Hij kan lezen in het licht, zijn klerenwassen, maar de producent blijft eigenaar van de lamp en de wasmachine.'

 In de Duurzaamheidsfabriek op het Dordtse Leerparkwordt dit Turntoo-principe al toegepast bij de verlichting en de vloerbedekking.

Consumenten en ondernemers, architecten,woningcorporaties, bestuurders uit de Drechtsteden worden uitgedaagd om ditrevolutionaire denken vorm te geven. Wat kun je zelf en hoe kunnen bedrijven,organisaties en gemeenten in Dordrecht en de Drechtsteden dit toepassen? Hoe vindenwe het als we geen bezit meer hebben? Hoe verdienen producenten hun geld in detoekomst?

Denk mee over de kansen en laat je inspirerentijdens het Dordts Duurzaamheidscafé.

Het café begint om 20.00 uur en wordt gehouden inDuurzaamheidscentrum Weizigt aan het Van Baerleplantsoen 30 in Dordrecht. Detoegang is gratis. De catering is in handen van Loffelijk.

Het Duurzaamheidscafé is een initiatief van hetburgerplatform Duurzaamheid Dordrecht.

www.dordtduurzaam.nl


Meer over Thomas Rau en Turntoo: http://www.youtube.com/watch?v=xOcLkC-3xsQ