Home
Nieuws
Agenda
Informatie
Organisaties
V-ID Terminal
Personen
Vacatures
Inspiratiedag
WDeals
Mijn WD
Contact

Poll

Heeft u belangstelling voor een WD café?


Ja
Nee
Twijfel
 
 
 

Uitnodiging innovatietafel logistiek - donderdag 17 oktober 17.00/19.00 uur

 
24 juli 2019
Zorgen dat meer jongeren én werkenden in de Drechtsteden hoger onderwijs kunnen volgen zodat ze, ook na hun studie, in de regio blijven om bij te dragen aan economische en maatschappelijke welvaart. Met die doelstelling in gedachten is begin dit jaar het Programma Hoger Onderwijs Drechtsteden (PHOD) opgestart. Dit is een samenwerking tussen de Gemeente Dordrecht en alle onderwijsinstellingen die iets met Hoger Onderwijs in Dordrecht doen: Hogeschool Rotterdam, Inholland, Avans Hogeschool, Christelijke Hogeschool Ede, Da Vinci College en HBO Drechtsteden. Deze coalitie heeft als doel om een stevig aanbod aan hoger onderwijs te vestigen in de Drechtsteden.

Daarbij gaat het om tweejarige opleidingstrajecten, de zogeheten Associate degree-opleidingen (een nieuwe, erkende opleidingssoort op internationaal niveau 5, tussen mbo-4- en bachelor niveau 6 in), en om innovatieve stage- en afstudeertrajecten in de Drechtsteden voor studenten die bij één van de aangesloten hogescholen een bacheloropleiding volgen. Het is de bedoeling dit onderwijs niet alleen in nauwe samenspraak met het werkveld in de Drechtsteden te ontwikkelen, maar ook om (delen van) het onderwijs samen met de beroepspraktijk te ontwikkelen en te verzorgen. In het bijgevoegde position paper leest u meer over het doel en de ambitie van het programma.

Voor de sector logistiek organiseren we, met medewerking van Werkgevers Drechtsteden en de Economic Development Board Drechtsteden in oktober een innovatietafel om te spreken over de ontwikkelingen binnen de betreffende sector. Aan bod komen: de verwachtingen voor de toekomst ten aanzien van de ontwikkeling van de beroepen en de concrete behoefte van de sector aan hoger opgeleiden. Vervolgens praten we graag met u door over de wijze waarop hoger onderwijsinstellingen, bedrijven en publieke instellingen gezamenlijk invulling kunnen geven aan een vernieuwend onderwijs en aan thema’s die zich lenen voor gezamenlijke ontwikkeling. Graag vernemen we van u of u deel wilt nemen aan de innovatietafel of wie u, ter vervanging indien u verhinderd bent, vanuit uw organisatie zou willen laten deelnemen.

De innovatietafel logistiek zal plaatsvinden op donderdag 17 oktober 17.00/19.00uur te Dordrecht. Zet u deze datum vast in uw agenda. Wij ontvangen graag uw aanmeldingvia nadine.kwakernaak@hogeronderwijsdrechtsteden.nl. Ter voorbereiding zullen we u vooraf nadere informatie toesturen.

Voor meer informatie: www.hogeronderwijsdrechtsteden.nlof bekijk de bijgesloten position paper. Natuurlijk kunt u ook rechtstreeks contact opnemen met ondergetekende.

Wij horen graag van u, alvast bedankt.


Erwin van Braam

Programmadirecteur hoger onderwijs Drechtsteden

06-15379044
Erwin.van.Braam@hogeronderwijsdrechtsteden.nl
www.phod.nl
www.twitter.com/erwinvanbraam
PDF document
PDF document 2,21 MB
24 juli 2019 09:45