Home
Nieuws
Agenda
Informatie
Organisaties
V-ID Terminal
Personen
Vacatures
Inspiratiedag
WDeals
Mijn WD
Contact

Poll

Heeft u belangstelling voor een WD café?


Ja
Nee
Twijfel
 
 
 

Uitnodiging Manifestatie 7 mei 2012 Logistiek Drechtsteden

 
23 april 2012
Als bestuur van CDA Drechtsteden nodigen wij uvan harte uit voor onze manifestatie op
7 mei a.s. Een bijeenkomst, die in het tekenzal staan van de logistieke ontwikkelingen in de Drechtsteden en zal aansluitenbij de pogingen om de economische ontwikkelingen in het Drechtstedengebied testimuleren, rekening houdend met ook de veiligheidsrisico?s en deze daarbij inkaart brengend.


Doel van de bijeenkomst is om vanuitverschillende invalshoeken (belangenorganisatie Transport Logistiek Nederland,de wetenschap, regionale bestuur, CDA Tweede Kamer) , de huidige en toekomstigeproblemen (onder meer bereikbaarheid en veiligheid) binnen de logistiekesectoren ?wegen, water en spoor? binnen het Drechtstedengebied te belichten.

Dit met als doel een bijdrage te leveren aande bewustwording richting de politiek. Regionaal, provinciaal, maar voorallandelijk (Den Haag).


De bijeenkomst vindt plaats in CultureelCentrum LANDVAST, Haven 4, Alblasserdam en zal duren van 16.00 tot 18.00 uur. Vanaf15.30 uur wordt u ontvangen met koffie en thee.


Na de opening door de Theo Oostenrijk, voorzittervan het regiobestuur

CDA-Drechtsteden, zullen de onderstaandeinleiders een bijdrage leveren.


-       Deheer Erik-Jan Blook, beleidmedewerker RO, Verkeer en Vervoer bij de

       belangenorganisatie Transport en Logistiek Nederland;


-       Jhr.Dr. Walther Ploos van Amstel, o.a. hoogleraar Logistiek VU-Amsterdam;


-       Deheer Antoin Scholten, burgemeester gemeente Zwijndrecht en tevensvice-voorzitter

       Drechtstedenbestuur, portefeuille o.a. ?Economie en externe veiligheid?;


-       Deheer Sander de Rouwe, 2e kamerlid voor het CDA, portefeuille o.a.Mobiliteitsbeleid,  

       Binnenvaart en Transport.


Direct aansluitend vindt er een interactieve discussie plaats met inleidersen aanwezigen in de zaal. Discussieleider is Arie van den Herik, lid van hetregiobestuur en bestuurslid van Werkgevers Drechtsteden.


De manifestatie is openbaar, heeft eenalgemeen karakter en is vooral gericht op de doelgroep van ondernemers in onsgebied. Daarom zijn ook nadrukkelijk de ondernemers, maar daarnaast ook de bestuurdersuit de Drechtsteden uitgenodigd.


Na afloop is er gelegenheid om nog even metelkaar na te praten.


Met vriendelijke groet,


Theo Oostenrijk

voorzitter regiobestuur

CDA-Drechtsteden.


Voor eventuele nadere informatie:

078-8448102

t.oostenrijk5@upcmail.nl