Home
Nieuws
Agenda
Informatie
Organisaties
V-ID Terminal
Personen
Vacatures
Inspiratiedag
WDeals
Mijn WD
Contact

Poll

Heeft u belangstelling voor een WD café?


Ja
Nee
Twijfel
 
 
 

Uitnodiging schouwronde bedrijventerrein

 
20 februari 2012
voor deelname aan schouwronde dinsdagmiddag 6 maart 2012
Geachte heer/mevrouw,
Hecht u waarde aan de kwaliteit van uw bedrijventerrein?
Bent u tevreden, zijn er klachten, tekortkomingen?

Diverse ondernemers(organisaties) uiten klachten over de kwaliteit van het bedrijventerrein.
Dat betreft o.a. bestrating, groenvoorziening, gebruik van de rabatstroken, vrachtwagen
parkeren, zwerfvuil, rommelige uitstraling en verlichting.
Deels zijn dat zaken waar de gemeente voor verantwoordelijk is, maar het betreft in een aantal
gevallen ook (mede) de verantwoordelijkheid van ondernemers.

De gemeente wil samen met u, met ondernemersverenigingen, de SBBD en KVO-B komen tot
een plan van aanpak om gesignaleerde problemen structureel aan te pakken.

Een aantrekkelijk bedrijventerrein is een gezamenlijk belang!

Ga samen met de KVO-B eens kritisch meekijken hoe de situatie op uw bedrijventerrein nu is.
Investeer 1½ uur en werk mee aan een goede inventarisatie als basis voor nader overleg en
concrete aanpak.

We verzamelen op dinsdagmiddag 6 maart om 16.00 uur bij de ANVD, Maxwellstraat 35

De deelnemers worden verdeeld over drie groepen en ieder groep bezoekt een deel van het
gebied (globaal):
1. Dordtse Kil I
2. Dordtse Kil II
3. Amstelwijck-West
Alle deelnemende ondernemers worden zodanig ingedeeld dat zij ook hun eigen omgeving
schouwen.

Na afloop worden de resultaten kort besproken.
Tevens worden de instanties aangewezen die de geconstateerde zaken oppakken.
Het schouwverslag wordt binnen 2-3 weken verspreid met actiepunten.

Doet u mee?
Zo ja, geef u dan op via secrKVOB@sbbd.nl
Zo nee, maar hebt u wel opmerkingen over de bestrating, verlichting, zwerfvuil, vrachtwagen
parkeren of andere zaken?
Meld deze s.v.p. ook via secrKVOB@sbbd.nl

Met vriendelijke groet,
Namens projectgroep KVO-B Dordrecht-West

J.M. (Menke) Hopma