Home
Nieuws
Agenda
Informatie
Organisaties
V-ID Terminal
Personen
Vacatures
Inspiratiedag
WDeals
Mijn WD
Contact

Poll

Heeft u belangstelling voor een WD café?


Ja
Nee
Twijfel
 
 
 

UNIVERSITY COLLEGE VAN START!

 
10 februari 2012
Het college van B&W van Dordrecht zet met het beschikbaar stellen van ? 100.000,- een belangrijke stap in het vestigen van een University College in de historische binnenstad. Het college voelt zich daartoe aangemoedigd en ondersteund door het enthousiasme vanuit de samenleving en de support van onder meer Werkgevers Drechtsteden, onderzoeksinstituten en het onderwijsveld. Om de University College de mogelijkheid te geven zelfstandig door te groeien heeft het College van B&W de gemeenteraad verzocht extra middelen ter beschikking te stellen.


De Wereldwaag aan de Wijnstraat 237 is het beoogde pand dat vanaf 2013 zal fungeren als start van de University College. In een periode van 5 jaar zal de bacheloropleiding op het gebied van water(bouw), maritiem en deltatechnologie zich ontwikkelen tot een instituut dat onderwijs verzorgt voor circa 600 studenten. Met de komst van een University College wil Bert van de Burgt, wethouder van Onderwijs en Arbeidsmarktbeleid, een bijdrage leveren aan de kennisontwikkeling die aansluit bij de vraag en de kwaliteitseisen van de arbeidsmarkt. ?Investeren in de kennisontwikkeling heeft een stimulerende invloed op de werkgelegenheid omdat de regio aantrekkelijk wordt voor nieuwe bedrijven om zich te vestigen en krijgen bedrijven die al in de regio opereren een motief hun vestiging uit te breiden en/of te investeren in Onderzoek en Ontwikkeling?, aldus de wethouder.

De University College zal de bestaande onderwijsketen in Dordrecht en de regio versterken en excellente breed georiënteerde studenten afleveren die bagage hebben om moeiteloos door te kunnen stromen naar masterstudies die door universiteiten over de gehele wereld worden aangeboden.

Levendige binnenstad
De te verwachte toenemende stroom van studenten levert ook een bijdrage  aan de gewenste levendigheid van de historische binnenstad. De compacte (binnen)stad, die als campus gaat fungeren, biedt de studenten niet alleen sfeer en ambiance, maar zal met zijn sportfaciliteiten en het gevarieerde kunst- en cultuuraanbod de nieuwe inwoners van Dordrecht het nodige vertier en ontspanning bezorgen. Ook is de verwachting dat ondernemers in vooral de horecabranche de vruchten plukken van de aanwezigheid van een opleiding, gelegen in het centrum van de historische binnenstad.

Economische perspectieven
Burgemeester en wethouders hebben vertrouwen in de toekomst en zien kansen. Provincie en Rijk hechten veel waarde aan het vergroten van de kennis als een belangrijk ingrediënt voor het stimuleren van de (regionale) economie. De University College met een onderscheidend onderwijsaanbod op het gebied van water(bouw), maritiem en deltatechnologie beantwoordt aan dit doel en heeft al aansluiting gevonden bij de economische provinciale- en Rijksprogramma?s van de Zuidvleugel en de Topsector Water.

Netwerk
Van belang is dat de University College samenwerkingsverbanden aangaat. Om te kunnen groeien naar een volwaardige (door het Rijk) erkende bacheloropleiding zal het deel moeten uitmaken van een netwerk waarin universiteiten, onderzoeksinstituten en het bedrijfsleven participeren. Behalve het streven een actieve rol te willen vervullen als schakel tussen onderwijs en arbeidsmarkt levert het onderwijsinstituut naar verwachting een bijdrage aan de versterking van de ?ziel van de stad?.