Home
Nieuws
Agenda
Informatie
Organisaties
V-ID Terminal
Personen
Vacatures
Inspiratiedag
WDeals
Mijn WD
Contact

Poll

Heeft u belangstelling voor een WD café?


Ja
Nee
Twijfel
 
 
 

VOORAANKONDIGING & Inschrijving VASTGOEDSYMPOSIUM DRECHTSTEDEN

 
13 juni 2012
Hierbij ontvangt u de vooraankondiging van het vastgoedsymposium Dordrecht /Drechtsteden dat wordt gehouden op 19 september 2012 tussen 19.30 en 22.30 uur . De locatie is afhankelijk van het aantal deelnemers. Wij ontvangen uw aanmelding daarom graag voor 1 juli 2012.

Aanleiding
Het college van B&W van Dordrecht heeft in het voorjaar een actieprogramma voor de aanpak van leegstand vastgesteld. Het accent ligt op kantoren en winkels omdat daar de leegstand het grootste is. voor kantoren, winkels, bedrijventerreinen, gemeentelijke gebouwen en grond. Het college van B&W wil graag een convenant tekenen met de marktpartijen over de bestrijding van deze leegstand.
Ook de Drechtsteden willen met een nieuwe regionale kantorenstrategie komen tot sturingsafspraken tussen gemeenten en marktpartijen ter bestrijding van leegstand en de programmering van nieuwbouw. Dit is vooral ingegeven door de leegstand en de programmering van nieuwbouw. Dordrecht en Drechtsteden hebben besloten gezamenlijk een breed symposium te organiseren als start van de nieuwe aanpak.

Inhoud
Het symposium heeft als doel:
-    informatie in brede kring  delen over de huidige stand van zaken en toekomstige ontwikkelingen. Hoe staan we er daadwerkelijk voor als het om leegstand gaat?
-    Wat zijn mogelijke oplossingsrichtingen? Er wordt een scala aan ideeën gepresenteerd
-    Wie is verantwoordelijk voor wat? Overheid, marktpartijen, eigenaren?
-    Hoe verhoudt leegstand zich tot mogelijke nieuwbouw?
-    Aanzet tot kansrijke (her)ontwikkellocaties

Deelnemers
Er wordt een brede groep vertegenwoordigers van organisaties uitgenodigd. In de regio actieve marktpartijen,  zoals makelaars, ontwikkelaars, beleggers. Daarnaast maatschappelijke organisaties zoals Kamer van Koophandel, burgerinitiatieven voor herbestemming, woningcorporaties, schoolbesturen. Maar ook raadsleden, dagelijks bestuurders en ambtenaren van de Drechtsteden.

 
Voorlopig programma
Plenair presentaties van
-    Wethouder Piet Sleeking (verantwoordelijk voor leegstandsbeleid Dordrecht) en burgemeester Antoin Scholten (verantwoordelijk voor kantorenstrategie Drechtsteden)
-    Landelijk kantorenmakelaar, Marco Clarijs van DTZ Zadelhoff
-    Belangrijke data van de Drechtsteden door Hans Leijs van het Onderzoeks Centrum Drechtsteden
-    Leon van Hoof, trekker leegstandsaanpak Rotterdam
Deelsessies met als onderwerpen
-    Voorbeelden van transitie van leegstaande kantoren / gebouwen door Gerko van Nes (VNVG) en Rijk Rietveld (architect)
-    Kansen voor detailhandel door Felix Wigman van BRO
-    Spel over vastgoed, verdelen van vierkante meters: snoeien en nieuwbouwprogramma?s o.l.v. Mariëlle Overboom (coördinator leegstand Dordrecht) en een gast uit de regio Amsterdam
-    Toolkit leegstandsaanpak  door Menno Kooistra van de St  Leegstand van Zaken

Stukken
De deelnemers ontvangen van te voren de relevante nota?s en een ?factsheet? met alle relevante data.

Verdere informatie
Het symposium wordt voorbereid door een werkgroep. U kunt contact met hen opnemen als u meer informatie wilt hebben. Uw inschrijving kan middels een antwoord op deze e-mail of sturen naar i.stuurman@dordrecht.nl.

-    Mariëlle Overboom (coördinator leegstandsbeleid Dordrecht 078 ? 770 4845)
-    Wim van der Linden (projectleider kantorenstrategie 078 ? 770 4843)
-    Niek de Wit (strategisch beleidsmedewerker 078 ? 770 4853)
-    Ivana Stuurman (secretariaat symposium 078 ? 770 4890)
-    Goof van Vliet (organisatie symposium 078 ? 770 3938)