Home
Nieuws
Agenda
Informatie
Organisaties
V-ID Terminal
Personen
Vacatures
Inspiratiedag
WDeals
Mijn WD
Contact

Poll

Heeft u belangstelling voor een WD café?


Ja
Nee
Twijfel
 
 
 

WD-Masterclasses: Samen Sterk

 
31 januari 2012
Kennis maken en elkaars kwaliteiten leren. De WD stimuleert dit met bedrijfsbezoeken en allerlei bijeenkomsten. We hebben kenniskringen opgericht en zijn het afgelopen jaar gestart met DGA-kringen.

Een initiatief dat echter niet zo goed van de grond is gekomen zijn de  ‘Op weg naar huis’ bijeenkomsten. Hierbij kunnen onze leden hun expertise delen binnen de WD en daarbij direct hun onderneming voor het voetlicht halen. Helaas wordt daar maar spaarzaam gebruik van gemaakt.Toch is er veel expertise die eenvoudig kan worden gedeeld.
De WD wil dit structureel faciliteren met de WD-Masterclasses


Al vele jaren promoot de WD meer kennisdeling onder haar leden. Van elkaar leren, met elkaar leren en zo mogelijk ook samenwerken in de toekomst.
Door meer kennis uiteindelijk kosten besparen en betere prestaties leveren. Door elkaar beter te leren kennen, ook de weg te vinden om samen op te trekken en een betere positie op de markt te verwerven. De regio versterken door innovatie en omzetvergroting


De eerste stap hierbij is altijd het lastigst. Kennis maken en elkaars kwaliteiten leren. De WD stimuleert dit met bedrijfsbezoeken en allerlei bijeenkomsten. We hebben kenniskringen opgericht en zijn het afgelopen jaar gestart met DGA-kringen.

Een initiatief dat echter niet zo goed van de grond is gekomen zijn de  ‘Op weg naar huis’ bijeenkomsten. Hierbij kunnen onze leden hun expertise delen binnen de WD en daarbij direct hun onderneming voor het voetlicht halen. Helaas wordt daar maar spaarzaam gebruik van gemaakt.

Toch is er veel expertise die eenvoudig kan worden gedeeld. Door de basis helder over te brengen op anderen, komt je eigen diepgaande kennis vanzelf in beeld voor de meer ingewikkelde kwesties. Het is eenvoudige marketing die je aan omzet kan helpen.

Dus daadwerkelijk een win-win situatie. Voor de een gratis kennis, beproefd en praktisch toepasbaar in het bedrijf. Voor de ander een prachtige gelegenheid om de expertise te tonen aan potentiële klanten.


De WD wil dit structureel faciliteren met de WD-Masterclasses.
Ochtendbijeenkomsten van 8.30 tot 12 uur, waarbij een groepje van 10-15 personen ‘les’ krijgt van een deskundig WD-lid. Zo mogelijk op kantoor van dat lid en wellicht ook al vroeger startend met een ontbijt.

De aanwezigen doen via dit college op eenvoudige wijze relevante basiskennis op, de docent/medelid zet zich als deskundige goed in de kijker.In overleg met het lid kan dit gratis, want er zijn nauwelijks kosten aan verbonden. Maar soms zal een geringe bijdrage toch op z’n plaats zijn, om als bijdrage voor de kosten van de docent en locatie.


De mogelijke onderwerpen zijn legio, zowel technisch, commercieel, economisch, enz. Bijvoorbeeld:

· Milieu (of bouw)vergunningen aanvragen

· Houden van of inschrijven op Europese aanbesteding

· Juridische aandachtspunten bij ontslag van personeel

· Incassobeleid bij debiteuren

· Internetverkoop via een web-shop

· Financieel inzicht voor non-financials

· Rente-swaps in plaats van een vastrentende leningen

· …enz…….


De masterclasses zullen een breder publiek trekken dan slechts de bekende WD-contactpersonen. Juist de gespecialiseerde medewerkers op deze terreinen, de vakmanagers, zullen zich inschrijven. Hierdoor ontstaan binnen de WD nieuwe netwerken op operationeel niveau, een wens die het bestuur al lang koestert.

Kortom, voordelen te over. Nu nog de eerste die dit samen met ons secretariaat op wil pakken. Neem contact op!!!