Home
Nieuws
Agenda
Informatie
Organisaties
V-ID Terminal
Personen
Vacatures
Inspiratiedag
WDeals
Mijn WD
Contact

Poll

Heeft u belangstelling voor een WD café?


Ja
Nee
Twijfel
 
 
 

WD Matrix 2013 gereed

 
3 februari 2014
In 2012 zijn wij als Werkgevers Drechtsteden gestart met een nieuw meetinstrument om het ondernemersklimaat van de regio in beeld te krijgen. Dit doen we door de ?WD kwaliteitsmatrix?.

De matrix benoemd een reeks aspecten van het ondernemersklimaat zoals uitgeefbare grond, bedrijfspanden, ontwikkeling van industrieterreinen, infrastructuur, nutsvoorzieningen, vergunning verlening, veiligheid, zorg, onderwijs, recreatie en cultuur In een 50-tal vragen wordt u als lid van Werkgevers Drechtsteden gevraagd om aan te geven hoe u hier tegenaan kijkt.


De aspecten zijn jaarlijks gelijk en worden geactualiseerd met recente ontwikkelingen. Rondom infrastructuur bijvoorbeeld hebben de plannen rondom de A15/A16 direct invloed.

Tijdens de Algemene Leden Vergadering van 2012 is de eerste editie van de Matrix ingevuld. Alle aanwezigen konden op formulieren hun mening geven. De editie van 2013 is digitaal gedaan. Daarbij zijn dezelfde vragen gebruikt. Eind 2013 zijn de reacties verzameld en begin januari zijn deze verwerkt.

Meten is weten

De WD Matrix wordt jaarlijks aan het einde van het jaar onder de leden uitgezet. Hoe meer leden meedoen hoe representatiever de matrix wordt. Door dit meerdere jaren achter elkaar te doen komen ook trends en het eventueel ontbreken daarvan in beeld. Dat vormt voor ons een goed instrument voor het bepalen van ons beleid en de focuspunten daarin. In onze diverse overleggen met regionale bestuurders en organisaties vormt de matrix een goed hulpmiddel. Meten is weten. Hoewel de WD Matrix pas voor het tweede jaar wordt gebruikt biedt het ons toch al behoorlijk houvast.

Trends en ontwikkelingen

Wij zijn in de resultaten van de 2013 geen grote verschillen of verschuivingen met het voorgaande jaar. Sommige aspecten worden iets positiever, anderen iets negatiever beoordeeld. Dit jaar zien we net als vorig jaar ook individuele uitschieters in de reacties. Veelal te verklaren door persoonlijk positieve of negatieve ervaringen met een bepaald aspect.

Daarnaast is het ook zo dat niet elke ondernemer en werkgever elk jaar direct te maken krijgt met alle aspecten uit de matrix. Ook zijn niet alle aspecten voor alle bedrijven even relevant.

Samenvattend


Samengevat zijn we meer tevreden (of minder ontevreden) over de beschikbaarheid van niet watergebonden uitgeefbare grond, kwaliteitsimpulsen van bestaande industrieterreinen, de toegankelijkheid van de website van de omgevingsdienst, het aanvraagformulier van de omgevingsdienst, beschikbaarheid van individuele bouwkavels, horeca en bejaardentehuizen.

Ten opzichte van 2012 zijn we minder tevreden over de watergebonden uitgeefbare grond, beschikbaarheid van geschikte te huren bedrijfspanden, bereikbaarheid (wegennet), de prijs/kwaliteit verhouding van Evides Infra, overleg over discrepanties met de omgevingsdienst en de overlegmogelijkheden voor brandpreventie.

De verschillen met 2012 zijn niet dusdanig dat we daar heel duidelijke conclusies aan kunnen verbinden.Editie 2014

Wij bedanken alle leden die hebben meegewerkt aan de 2013 editie van de WD matrix door het invullen van de enquête en nodigen u nu vast uit om ook eind 2014 weer even de tijd te nemen om uw mening te delen.
PDF document
PDF document 91,84 KB
3 februari 2014 13:23