Home
Nieuws
Agenda
Informatie
Organisaties
V-ID Terminal
Personen
Vacatures
Inspiratiedag
WDeals
Mijn WD
Contact

Poll

Heeft u belangstelling voor een WD café?


Ja
Nee
Twijfel
 
 
 

WD Matrix krijgt praktisch vervolg met Enquête Duurzame Energie

 
18 januari 2019
De afgelopen jaren hebben we met regelmaat de Werkgevers Drechtsteden Matrix (de “WD Matrix”) gepubliceerd. De resultaten waren gebaseerd op een enquête onder de leden van de vereniging en gaven een indicatie hoe wij als ondernemers de regio Drechtsteden ervaren op de thema’s uitgeefbare grond, bedrijfspanden, industrieterreinen, wegennet, energie en infrastructuur, milieu en handhaving, veiligheid, onderwijs, woon- en leefklimaat, recreatie, cultuur, zorg en arbeidsmarkt. De uitkomsten werden gebruikt om de speerpunten voor ons beleid te bepalen. Het is onder andere belangrijke input geweest voor de bepaling van ons speerpunten boekje. Ook gaf het ons de mogelijkheid om trends en verschuivingen in de responses door de jaren heen te ontdekken en analyseren.

Na een aantal edities werd duidelijk dat er weliswaar verschuivingen waren op details maar dat de hoofdpunten gelijk bleven. Deze zijn vertaald in de prioriteiten die zijn opgenomen in het speerpuntenboekje van de Werkgevers Drechtsteden.

Als vereniging willen we relevant zijn en sturen op resultaten en daadkracht. Om dat te doen willen we vanaf dit jaar verder in gaan zoomen op een van de genoemde thema’s en op basis van de door u gegeven antwoorden in de enquête en onze acties en activiteiten rondom dat thema verder inkleuren en vormgeven.

Voor de editie 2019 is gekozen voor het thema duurzame energie. Hier ligt een enorme grote uitdaging met een groot aantal verschillende aspecten en implicaties. Hoe maak je dat nu concreet en praktisch?

In een gezamenlijke actie van de gemeente Dordrecht, Drechtsteden, omgevingsdienst Zuid Holland Zuid, Werkgevers Drechteden en de Federatie van Ondernemersverenigingen Drechtsteden is een enquête opgesteld. Wij nodigen u van harte uit om deze in te vullen. Invullen kan eenvoudig online, neemt rond de tien minuten tijd en is volledig anoniem.

U kunt deelnemen tot en met eind februari, maar het mooiste is als u de enquête direct of op korte termijn invult. Wij verzamelen dan alle reacties en koppelen de resultanten terug. Daarnaast proberen we er concrete acties uit af te leiden waar we daadwerkelijk met elkaar voordeel van kunnen hebben.

Doet u mee? Ga direct naar https://bit.ly/2H8gDZl.