Home
Nieuws
Agenda
Informatie
Organisaties
V-ID Terminal
Personen
Vacatures
Inspiratiedag
WDeals
Mijn WD
Contact

Poll

Heeft u belangstelling voor een WD café?


Ja
Nee
Twijfel
 
 
 

ZUID-HOLLAND-ZUID LANDELIJK KOPLOPER TERUGDRINGEN VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN

 
26 maart 2012
Het terugdringen van voortijdig schoolverlaten heeft al jaren prioriteit in de regio Zuid-Holland-Zuid. Gemeenten en scholen willen zo min mogelijk jongeren zonder startkwalificatie van school laten gaan. Met een startkwalificatie hebben jongeren een beter perspectief op de arbeidsmarkt en raken uiteindelijk minder vaak werkloos.

De afgelopen jaren hebben de scholen en de gemeenten zich flink ingezet maar die inzet was tot nu toe nog niet voldoende terug te zien in een daling van het aantal voortijdig schoolverlaters. Scholen en gemeenten waren dan ook blij met de cijfers over het schooljaar 2010/2011 en de brief van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Complimenten
In deze brief krijgt de RMC-regio complimenten van de minister voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart. In de brief wordt daarnaast aangegeven dat de regio Zuid-Holland-Zuid tot de koplopers behoort die sinds 2005 een daling van 25% of meer hebben behaald en een uitvalpercentage heeft dat onder het landelijk gemiddeld ligt.
De reactie van wethouder Bert van de Burgt hierop: ?Mooi om te zien dat alle inspanningen nu ook echt resultaat opleveren. We zijn er echter nog niet en moeten ook de komende periode keihard aan de slag om jongeren een volwaardige kans te geven op de arbeidsmarkt   ?
Voor 15 mei moet de RMC-regio Zuid-Holland-Zuid met het ministerie een nieuw convenant VSV (Vroegtijdig School Verlaten) tekenen. In dit nieuwe convenant maakt de regio de afspraak om het aantal voortijdig schoolverlaters nog sterker terug te dringen.