Innovatietafel Circulair

Innovatietafel CirculairWat is het doel:Bevorderen van circulaire maatregelen en vertegenwoordiging in de Regionale Energie Strategie (RES). Wat halen en brengen we:HALEN Overheden investeren in toegepaste technieken Werkgevers bundelen krachten bij uit te voeren projecten Gastdocenten vanuit het bedrijfsleven BRENGEN Onderwijs ontwikkeld opleidingen in de toegepaste technieken Overheden richten hun aanbestedingen op lokale partijen Organisatiekracht en het bundelen van netwerken Gerelateerde …

Innovatietafel Lokaal Inkopen

Innovatietafel Lokaal InkopenWat is het doel:In het Drechtstedelijke aanbestedingsbeleid zorgdragen dat aanbestedingen waar mogelijk gegund worden aan regionale ondernemers.Wat halen en brengen we:HALEN Drechtsteden toetst primair of een opdracht lokaal besteed kan worden; Proactief een consortium voorschrijven. BRENGEN Lagere kosten omdat de opstart kosten van een aanbesteding vervallen; Proactief offreren met een echte marktconforme aanbieding; Gerelateerde InnovatietafelsInnovatietafel BouwtafelInnovatietafel Bereikbaarheid Ja, …

Innovatietafel Bereikbaarheid

Innovatietafel BereikbaarheidWat is het doel:Vanuit ondernemerschap wordt er gekeken welke opgaves er zijn vanuit Rijkswaterstaat met betrekking tot congestieproblemen in de bereikbaarheid. Door in overleg te gaan met overheden, Rijkswaterstaat en te komen tot programma management in plaats van projectmanagement zodat overlast en hinder kan worden beperkt. Aanleggen hubs fietspaden, auto hub en waterbus in Hardinxveld Aanleggen fietspaden A15 Aanleggen …