Regionale belangenbehartiger én netwerkorganisatie

Binnen de Federatie wordt vanuit eigen kracht samengewerkt. Werkgevers Drechtsteden richt zich op de regionale belangenbehartiging. Namens de Federatie mag Werkgevers Drechtsteden in die rol optreden voor zaken van regionaal belang.

Image

Een groot deel daarvan is lobby gerelateerd en betreft grotere thema’s zoals bereikbaarheid, arbeidsmarkt, onderwijs en regionale economische ontwikkeling. Een concreet initiatief zijn de innovatietafels. Negen ondernemersverenigingen uit de regio Drechtsteden zijn verenigd in de Federatie Ondernemersverenigingen Drechtsteden.

Samen sterker

Het doel van de Federatie is om de krachten te bundelen om zo elkaars belangen te behartigen. En tevens om samen krachtiger te kunnen lobbyen voor de aangesloten leden én de Drechtsteden. Afstemming over verschillende onderwerpen vindt plaats binnen de Federatie. Werkgevers Drechtsteden fungeert vaak als uitvoeringsorgaan van de Federatie. Wij beschikken over een regionale organisatie en infrastructuur. Zo houden we de structuren het meest efficient.

De Federatie bestaat al sinds 2006. De activiteiten zijn sinds 2018 sterk toegenomen. De slagkracht is verbeterd en de focus ligt meer op concrete resultaten. Landelijk zetten we ondernemend Drechtsteden als Federatie steviger op de kaart door met één mond te spreken. 


WD Ondernemersnieuws

Schrijf u nu gemakkelijk in en ontvang het 
WD Ondernemersnieuws maandelijks in uw e-mail.

Contact

    Naam

    Telefoonnummer

    E-mailadres

    Bericht