Vraagcreatie

Waterstof en mobiliteit

In steden zijn dieselvoertuigen steeds minder vaak welkom. En bedrijven willen duurzaam ondernemen. Maar elektrisch rijden is niet voor iedereen handig en haalbaar. Rijden op waterstof biedt mogelijkheden. Waterstof is schoon, hernieuwbaar en een ideale manier om ‘overtollige’ elektriciteit op te slaan. De overheid stimuleert overstappen op waterstof door subsidies en financieringsmogelijkheden voor (zware) voertuigen op waterstof. Een vrachtwagen op waterstof heeft bovendien een actieradius die vergelijkbaar is met die van een diesel-truck. En ook de prijs van brandstof wordt – als het aan ons ligt – vergelijkbaar. Waterstof tanken is bovendien een stuk sneller dan opladen. Kortom, waterstof heeft alle voordelen van fossiele brandstof, maar is ook nog eens duurzaam. Belangrijk, want groene brandstof is noodzakelijk, maar de schoorsteen moet wél blijven roken.

Eerste tankstation geopend!

De Drechtsteden zijn ‘koploperregio’ op het gebied van waterstofontwikkeling. Inmiddels is in Dordrecht zelfs het eerste waterstofstation van onze regio geopend bij Tankstation Laan der VN, onderdeel van Koninklijke Van Twist. Zowel auto’s als bussen en trucks kunnen er tanken. Het station is toegankelijk voor iedereen met een waterstofvoertuig. Dat zijn er nog niet zoveel, maar dat heeft weer te maken met het feit dat je nog niet op veel plaatsen waterstof kunt tanken. En aan die kip-ei kwestie kunnen en moeten wij samen wat doen. Want groene brandstof is noodzakelijk, alleen al vanwege de overheidsambities en de daaruit voortkomende duurzaamheidsverplichtingen voor ondernemers.

Marijn van Twist. “Ik heb er het volste vertrouwen in dat waterstof, naast elektrisch rijden, de brandstof van de toekomst is.”

Nummer twee tot en met vijf in de pijplijn

Wij zien grote kansen voor dit groene alternatief voor diesel. We willen dus meer en verder, en dat kan alleen samen. Omdat vernieuwing sneller gaat als je kennis deelt. Omdat er zonder productie geen aanbod is, en zonder afname productie geen zin heeft. En omdat waterstof-initiatieven volume nodig hebben. Wij zijn dan ook van mening dat er snel meer waterstofstations in de Drechtsteden moeten komen en – vooral – dat rijden op waterstof niet duurder moet zijn dan rijden op diesel. Dat betekent in praktijk dat we iets moeten doen om die onrendabele top op brandstof weg te nemen. Dat we de boel in beweging moeten krijgen. En dat kan alleen als we er samen energie in steken.

Doe mee – samen komen we verder

Door kennis en nieuws met elkaar te delen willen we een duurzame business case bouwen. We willen vraag en aanbod bundelen. En een vuist maken richting de landelijke en Europese politiek, om die onrendabele top op brandstof op te vangen. Of om te zorgen dat rijden op waterstof voordeel oplevert in aanbestedingen.

Wilt u meepraten of meedenken over rijden op waterstof? Heeft u vragen, plannen, ideeën of wilt u meedoen in het consortium? We komen graag in contact. Meld u als geïnteresseerde. Dat kan via dit formulier of door te mailen naar office@werkgeversdrechtsteden.nl

Consortium

Op dit moment stellen wij een consortium samen om subsidie te verkrijgen op de aanschaf van waterstofvoertuigen. Meer informatie? Meld u als geïnteresseerde.


    Ja, ik heb interesse in rijden op waterstof voor de prijs van fossiel