Innovatietafels

Innovatietafels zijn een werkwijze om initiatieven die groter zijn dan één onderneming van de grond te trekken. Deze werkwijze is een vertaling van de missie en visie en is ontstaan vanuit de gedachte dat er behoefte is om te sturen op concrete, daadkrachtige vernieuwing en vooruitgang met het ondernemersbelang centraal. Het innovatieve van deze tafels is dat er op resultaat wordt gestuurd vanuit ondernemerschap. Werkgevers Drechtsteden heeft dit concept inmiddels meermaals succesvol toegepast. De tafels zijn heel bereikbaar voor alle ondernemers in de Drechtsteden.

Overzicht Innovatietafels

Kansenkaart: waterstof initiatieven in beeld

Door het Klimaatakkoord is de aandacht voor waterstof enorm gegroeid, en daarmee ook het aantal initiatieven met waterstof. Omgevingsdienst Zuid-Holland ...

Digital Mainport

De regio heeft een goede basis digitale infrastructuur. Binnen de Digital Mainport initiatieven worden partijen bij elkaar gebracht om deze ...

Regionaal Hoger Beroeps Onderwijs

Er zijn een aantal initiatieven gaande om de aanwezigheid van regionaal hoger beroepsonderwijs te vergroten: als onderwijs in de regio ...

Sterk Techniek Onderwijs (STO)

Landelijk is vanuit het Ministerie van Onderwijs een initiatief gestart om techniek onderwijs breder onder de aandacht van jonge mensen ...

E-facturatie

Doel van deze tafel is de efficiency voordelen van volledig digitaal factureren onder de aandacht te brengen en door middel ...

Innovatieve A15 (ultra korte termijn)

Op basis van een eerste selectie worden op zeer korte termijn verbeteringen van de doorstroom van de A15 door slimme, ...

Goede balans flex / vast in de zorgsector

Net als in veel andere branches is het lastig om een goede balans te vinden tussen vaste en flexmedewerkers. Op ...

Perspectief op Werk

De arbeidsmarkt is continu in beweging, daarnaast is het hebben van werk een van de meest bepalende factoren voor een ...

Personenvervoer over water

Het realiseren van een proeftuin voor innovatief vraaggestuurd Personenvervoer over Water. Op een duurzame manier, toegankelijk, technisch innovatief, in en ...

DOC (Drechtsteden Ondernemerscentrum)

DOC staat klaar als fysieke locatie, maar men kan de weg naar DOC nog onvoldoende vinden. Ook kan DOC als ...

Waterstof tankstations

Doelstelling is de komende 3 jaar 6 stations in de regio te realiseren. Actieve tafel waaraan inmiddels ook een aantal ...

Waterstof industrie

De regio kent een aantal grootverbruiks van energie/aardgas. (Gedeeltelijke) overstap naar waterstof voor boost milieu/duurzaamheid. Lees hier meer over het ...