Welkom als nieuw lid van Werkgevers Drechtsteden, dé regionale belangenbehartiger en netwerkorganisatie voor economische daadkracht.
Om uw lidmaatschap definitief te maken hebben wij onderstaande gegevens van u nodig. Wilt u deze voor ons invullen?

Gegevens organisatie

Naam organisatie
Bezoekadres
Postcode en plaats
Postadres
Postcode en plaats
Algemeen telefoonnummer
Bedrijfsactiviteit(en)
Branche
Aantal werknemers
KvK nummer
Website
   
   
Contactpersoon  
Voornaam en achternaam
Direct telefoonnummer
Mobiel telefoonnummer
E-mailadres
   
   
Ondergetekende verklaart kennisgenomen te hebben van de contributieregeling van de WD. In het kader van de AVG zijn wij gehouden u expliciet om toestemming te vragen voor het plaatsen van beeldmateriaal van u en/of uw werknemers. Hiervoor verwijzen wij u naar de privacy policy opgenomen op de website van de WD. Bij het verzenden van dit formulier stemt u hiermee in.
   
Datum:
Akkoord