Welkom als nieuw lid van Werkgevers Drechtsteden, dé regionale belangenbehartiger en netwerkorganisatie voor economische daadkracht.
Om uw lidmaatschap definitief te maken hebben wij onderstaande gegevens van u nodig. Wilt u deze voor ons invullen?

  Gegevens organisatie

  Naam organisatie
  Bezoekadres
  Postcode en plaats
  Postadres
  Postcode en plaats
  Algemeen telefoonnummer
  Bedrijfsactiviteit(en)
  Branche
  Aantal werknemers
  KvK nummer
  Website
     
     
  Contactpersoon  
  Voornaam en achternaam
  Direct telefoonnummer
  Mobiel telefoonnummer
  E-mailadres
     
     
  Ondergetekende verklaart kennisgenomen te hebben van de contributieregeling van de WD. In het kader van de AVG zijn wij gehouden u expliciet om toestemming te vragen voor het plaatsen van beeldmateriaal van u en/of uw werknemers. Hiervoor verwijzen wij u naar de privacy policy opgenomen op de website van de WD. Bij het verzenden van dit formulier stemt u hiermee in.
     
  Datum:
  Akkoord
   

  Na verwerking ontvangt u van ons welkomst informatie en nemen we contact op om uw organisatie bij onze leden (verder) bekend te maken.

  Statuten WerkgeversDrechtsteden
  Download