Innovatietafel Bouwtafel

Innovatietafel BouwtafelWat is het doel:Door alle stakeholders rondom bouwen bij elkaar te zetten wordt er gewerkt aan een pro-actieve benadering rondom het probleem van het behalen van de bouwopgave.Wat halen en brengen we:HALEN Het realiseren van eenvoudigere procedures in de ontwikkeling en aanvraag van bouwprojecten; Open instelling om gezamenlijk de bouwopgave te verdelen, zodat er ontlasting is van het stikstof …

Innovatietafel Bereikbaarheid

Innovatietafel BereikbaarheidWat is het doel:Vanuit ondernemerschap wordt er gekeken welke opgaves er zijn vanuit Rijkswaterstaat met betrekking tot congestieproblemen in de bereikbaarheid. Door in overleg te gaan met overheden, Rijkswaterstaat en te komen tot programma management in plaats van projectmanagement zodat overlast en hinder kan worden beperkt. Aanleggen hubs fietspaden, auto hub en waterbus in Hardinxveld Aanleggen fietspaden A15 Aanleggen …