Innovatietafel Digitale Toegepaste Techniek

Innovatietafel Digitale Toegepaste TechniekWat is het doel:De digitale toegepaste techniek gekoppeld wordt aan het onbenut arbeidspotentieel en aan PPS SCALE.Wat halen en brengen we:HALEN Banen en garanties van banen van de betrokken werkgevers; De inzet van werkgevers om via SCALE deze mensen op te leiden en te certificeren/ diplomeren; Leveren van maatwerk en rekening houden met beeldvorming/ inclusie; SCALE (onderwijs) …

Innovatietafel Toegepaste Techniek Maakindustrie

Innovatietafel Toegepaste Techniek MaakindustrieWat is het doel:De toegepaste techniek maakindustrie gekoppeld wordt aan het onbenut arbeidspotentieel en aan PPS SCALE.Wat halen en brengen we:HALEN Banen en garanties van banen van de betrokken werkgevers; De inzet van werkgevers om via SCALE deze mensen op te leiden en te certificeren/ diplomeren; Leveren van maatwerk en rekening houden met beeldvorming/ inclusie; SCALE (onderwijs) …

Innovatietafel Arbeidsmarkt Installatietechniek Onbenut Potentieel

Innovatietafel Arbeidsmarkt Installatietechniek Onbenut PotentieelWat is het doel:De installatietechniek gekoppeld wordt aan het onbenut arbeidspotentieel en aan PPS SCALE.Wat halen en brengen we:HALEN Banen en garanties van banen van de betrokken werkgevers; De inzet van werkgevers om via SCALE deze mensen op te leiden en te certificeren/ diplomeren; Leveren van maatwerk en rekening houden met beeldvorming/ inclusie; SCALE (onderwijs) moet …

Innovatietafel Arbeidsmarkt Onbenut Potentieel

Innovatietafel Arbeidsmarkt Onbenut PotentieelWat is het doel:De innovaties uit de industrie koppelen aan het onbenut arbeidspotentieel en aan PPS SCALE. (Adrie Stuij)Wat halen en brengen we:HALEN Banen en garanties van banen van de betrokken werkgevers; De inzet van werkgevers om via SCALE deze mensen op te leiden en te certificeren/ diplomeren; Leveren van maatwerk en rekening houden met beeldvorming/ inclusie; …

Innovatietafel PPS Scale

Innovatietafel PPS ScaleWat is het doel:Betrokkenheid bij de Smart Campus Leerpark (SCALE) om de verbinding te leggen met het regionale bedrijfsleven. Waterstof energietransitie (toegepaste techniek) Maakindustrie (toegepaste techniek) Wat halen en brengen we:HALEN Cofinanciering Netwerk ontsluiten van kennisdocenten vanuit de praktijk Gastdocenten vanuit bedrijfsleven Inhoud van opleidingen vanuit en naar de markt Leeromgevingen Stageplaatsen Machines Innovaties BRENGEN Onderwijs ontwikkelen (samen) …

Innovatietafel Circulair

Innovatietafel CirculairWat is het doel:Bevorderen van circulaire maatregelen en vertegenwoordiging in de Regionale Energie Strategie (RES). Wat halen en brengen we:HALEN Overheden investeren in toegepaste technieken Werkgevers bundelen krachten bij uit te voeren projecten Gastdocenten vanuit het bedrijfsleven BRENGEN Onderwijs ontwikkeld opleidingen in de toegepaste technieken Overheden richten hun aanbestedingen op lokale partijen Organisatiekracht en het bundelen van netwerken Gerelateerde …

Innovatietafel Bouwtafel

Innovatietafel BouwtafelWat is het doel:Door alle stakeholders rondom bouwen bij elkaar te zetten wordt er gewerkt aan een pro-actieve benadering rondom het probleem van het behalen van de bouwopgave.Wat halen en brengen we:HALEN Het realiseren van eenvoudigere procedures in de ontwikkeling en aanvraag van bouwprojecten; Open instelling om gezamenlijk de bouwopgave te verdelen, zodat er ontlasting is van het stikstof …

Innovatietafel Cybernetwerk Drechtsteden

Innovatietafel Cybernetwerk DrechtstedenWat is het doel:Ondernemers worden actief geïnformeerd over cyber risico’s en wat zij kunnen doen om de kans om slachtoffer te worden te verkleinen.Wat halen en brengen we:HALEN Gastdocenten vanuit bedrijfsleven Inhoud van opleidingen vanuit en naar de markt Leeromgeving creëren Stageplaatsen Machines Innovaties ontwikkelen Nieuwe organisaties en medewerkers en studenten Organisatiekracht netwerk bundelen BRENGEN Cofinanciering Intra netwerk …

Innovatietafel Data Value Drechtsteden

Innovatietafel Data Value DrechtstedenWat is het doel:Op basis van de faciliteiten in en om de Duurzaamheidsfabriek wordt verkend welke kansen er voor het MKB liggen bij het gebruik data in de bedrijfsprocessen. Data Value Drechtsteden maakt het mogelijk om de mogelijkheden te verkennen en te vertalen naar innovatie kansen.Wat halen en brengen we:HALEN Gastdocenten vanuit bedrijfsleven Inhoud van opleidingen vanuit …

Innovatietafel Lokaal Inkopen

Innovatietafel Lokaal InkopenWat is het doel:In het Drechtstedelijke aanbestedingsbeleid zorgdragen dat aanbestedingen waar mogelijk gegund worden aan regionale ondernemers.Wat halen en brengen we:HALEN Drechtsteden toetst primair of een opdracht lokaal besteed kan worden; Proactief een consortium voorschrijven. BRENGEN Lagere kosten omdat de opstart kosten van een aanbesteding vervallen; Proactief offreren met een echte marktconforme aanbieding; Gerelateerde InnovatietafelsInnovatietafel BouwtafelInnovatietafel Bereikbaarheid Ja, …

Innovatietafel Bereikbaarheid

Innovatietafel BereikbaarheidWat is het doel:Vanuit ondernemerschap wordt er gekeken welke opgaves er zijn vanuit Rijkswaterstaat met betrekking tot congestieproblemen in de bereikbaarheid. Door in overleg te gaan met overheden, Rijkswaterstaat en te komen tot programma management in plaats van projectmanagement zodat overlast en hinder kan worden beperkt. Aanleggen hubs fietspaden, auto hub en waterbus in Hardinxveld Aanleggen fietspaden A15 Aanleggen …

Innovatietafel Waterstof Vraagcreatie

Innovatietafel Waterstof VraagcreatieWat is het doel:Deze tafel haalt subsidie op om de meerkosten van aanschaf van waterstof auto’s en vrachtauto’s te compenseren. Wat halen en brengen we:HALEN Werkgevers en overheid bundelen hun kennis; Transportbedrijven willen investeren in waterstof (vracht-)auto’s; Gemeentelijk transport (Stroomlijn) gaat investeren in transport bussen op waterstof. BRENGEN Subsidiemogelijkheden; De Federatie zorgt voor de governance via de Stichting …

Innovatietafel Waterstof Electrolyser

Innovatietafel Waterstof ElectrolyserWat is het doel:Zorgdragen voor diversiteit in de energietransitie. Door middel van een electrolyser wordt waterstof opgewekt. Daarnaast voorziet het in een warmtenet-, zuurstof- en energieopslag voorziening. Wat halen en brengen we:HALEN Gemeente Sliedrecht zorgt voor een wijziging bestemmingsplan met als doel een energie hub te creëren; Gemeente Sliedrecht maakt het terrein klaar voor ontwikkeling; OZHZ zorgt voor …

Innovatietafel Energie delen

Innovatietafel Energie delenWat is het doel:Vanuit diverse ondernemersverenigingen worden ondernemers per industrieterrein bij elkaar gehaald om uit te zoeken wat we kunnen doen met de energie overcapaciteit op bepaalde delen van de dag. En wellicht is het ook mogelijk om congestie van het elektriciteitsnetwerk te verminderen door onderling delen van de “gezamenlijke” energie. Op welke manier kunnen we energie delen …

Innovatietafel Waterstof Tankstations

Innovatietafel Waterstof TankstationsWat is het doel:Het realiseren een vliegwieleffect en het doorbreken van het “kip en ei-verhaal” van gebruik van waterstof auto’s versus waterstoftankstations. Door dit initiatief zijn er zes vergunningsaanvragen gedaan en worden er drie tankstations nu gerealiseerd.Wat halen en brengen we:HALEN ​Werkgevers en overheid bundelen hun kennis Overheid stimuleert het gebruik van toepassingen van waterstof Werkgevers ontwikkelen een …