Innovatietafel Arbeidsmarkt Installatietechniek Onbenut Potentieel

Innovatietafel Arbeidsmarkt Installatietechniek Onbenut PotentieelWat is het doel:De installatietechniek gekoppeld wordt aan het onbenut arbeidspotentieel en aan PPS SCALE.Wat halen en brengen we:HALEN Banen en garanties van banen van de betrokken werkgevers; De inzet van werkgevers om via SCALE deze mensen op te leiden en te certificeren/ diplomeren; Leveren van maatwerk en rekening houden met beeldvorming/ inclusie; SCALE (onderwijs) moet …

Innovatietafel Arbeidsmarkt Onbenut Potentieel

Innovatietafel Arbeidsmarkt Onbenut PotentieelWat is het doel:De innovaties uit de industrie koppelen aan het onbenut arbeidspotentieel en aan PPS SCALE. (Adrie Stuij)Wat halen en brengen we:HALEN Banen en garanties van banen van de betrokken werkgevers; De inzet van werkgevers om via SCALE deze mensen op te leiden en te certificeren/ diplomeren; Leveren van maatwerk en rekening houden met beeldvorming/ inclusie; …

Innovatietafel Bouwtafel

Innovatietafel BouwtafelWat is het doel:Door alle stakeholders rondom bouwen bij elkaar te zetten wordt er gewerkt aan een pro-actieve benadering rondom het probleem van het behalen van de bouwopgave.Wat halen en brengen we:HALEN Het realiseren van eenvoudigere procedures in de ontwikkeling en aanvraag van bouwprojecten; Open instelling om gezamenlijk de bouwopgave te verdelen, zodat er ontlasting is van het stikstof …

Innovatietafel Lokaal Inkopen

Innovatietafel Lokaal InkopenWat is het doel:In het Drechtstedelijke aanbestedingsbeleid zorgdragen dat aanbestedingen waar mogelijk gegund worden aan regionale ondernemers.Wat halen en brengen we:HALEN Drechtsteden toetst primair of een opdracht lokaal besteed kan worden; Proactief een consortium voorschrijven. BRENGEN Lagere kosten omdat de opstart kosten van een aanbesteding vervallen; Proactief offreren met een echte marktconforme aanbieding; Gerelateerde InnovatietafelsInnovatietafel BouwtafelInnovatietafel Bereikbaarheid Ja, …