Innovatietafel Digitale Toegepaste Techniek

Innovatietafel Digitale Toegepaste TechniekWat is het doel:De digitale toegepaste techniek gekoppeld wordt aan het onbenut arbeidspotentieel en aan PPS SCALE.Wat halen en brengen we:HALEN Banen en garanties van banen van de betrokken werkgevers; De inzet van werkgevers om via SCALE deze mensen op te leiden en te certificeren/ diplomeren; Leveren van maatwerk en rekening houden met beeldvorming/ inclusie; SCALE (onderwijs) …

Innovatietafel Circulair

Innovatietafel CirculairWat is het doel:Bevorderen van circulaire maatregelen en vertegenwoordiging in de Regionale Energie Strategie (RES). Wat halen en brengen we:HALEN n.n.b. BRENGEN n.n.b. Gerelateerde InnovatietafelsInnovatietafel BouwtafelInnovatietafel Waterstof VraagcreatieInnovatietafel Waterstof ElectrolyserInnovatietafel Energie delenInnovatietafel Waterstof Tankstations Ja, Ik ben geïnteresseerd! Hou mij ajb op de hoogte van Innovatietafels Uw naam Uw bedrijfsnaam Mobiel telefoonnummer E-mailadres Innovatietafel(s) Meerdere selecteren mogelijk Arbeidsmarkt Installatietechniek …

Innovatietafel Data Value Drechtsteden

Innovatietafel Data Value DrechtstedenWat is het doel:Op basis van de faciliteiten in en om de Duurzaamheidsfabriek wordt verkend welke kansen er voor het MKB liggen bij het gebruik data in de bedrijfsprocessen. Data Value Drechtsteden maakt het mogelijk om de mogelijkheden te verkennen en te vertalen naar innovatie kansen.Wat halen en brengen we:HALEN n.n.b. BRENGEN n.n.b. Gerelateerde InnovatietafelsInnovatietafel Cybernetwerk Drechtsteden …

Innovatietafel Waterstof Vraagcreatie

Innovatietafel Waterstof VraagcreatieWat is het doel:Deze tafel haalt subsidie op om de meerkosten van aanschaf van waterstof auto’s en vrachtauto’s te compenseren. Wat halen en brengen we:HALEN Werkgevers en overheid bundelen hun kennis; Transportbedrijven willen investeren in waterstof (vracht-)auto’s; Gemeentelijk transport (Stroomlijn) gaat investeren in transport bussen op waterstof. BRENGEN Subsidiemogelijkheden; De Federatie zorgt voor de governance via de Stichting …

Innovatietafel Waterstof Electrolyser

Innovatietafel Waterstof ElectrolyserWat is het doel:Zorgdragen voor diversiteit in de energietransitie. Door middel van een electrolyser wordt waterstof opgewekt. Daarnaast voorziet het in een warmtenet-, zuurstof- en energieopslag voorziening. Wat halen en brengen we:HALEN Gemeente Sliedrecht zorgt voor een wijziging bestemmingsplan met als doel een energie hub te creëren; Gemeente Sliedrecht maakt het terrein klaar voor ontwikkeling; OZHZ zorgt voor …

Innovatietafel Energie delen

Innovatietafel Energie delenWat is het doel:Vanuit diverse ondernemersverenigingen worden ondernemers per industrieterrein bij elkaar gehaald om uit te zoeken wat we kunnen doen met de energie overcapaciteit op bepaalde delen van de dag. En wellicht is het ook mogelijk om congestie van het elektriciteitsnetwerk te verminderen door onderling delen van de “gezamenlijke” energie. Op welke manier kunnen we energie delen …

Innovatietafel Waterstof Tankstations

Innovatietafel Waterstof TankstationsWat is het doel:Het realiseren een vliegwieleffect en het doorbreken van het “kip en ei-verhaal” van gebruik van waterstof auto’s versus waterstoftankstations. Door dit initiatief zijn er zes vergunningsaanvragen gedaan en worden er drie tankstations nu gerealiseerd.Wat halen en brengen we:HALEN n.n.b. BRENGEN n.n.b. Gerelateerde InnovatietafelsInnovatietafel Arbeidsmarkt Installatietechniek Onbenut PotentieelInnovatietafel CirculairInnovatietafel Waterstof VraagcreatieInnovatietafel Waterstof Electrolyser Ja, Ik ben …