Drechtsteden investeert half miljoen in MKB-katalysatorfonds

De zeven colleges van de Drechtstedengemeenten stellen € 500.000 beschikbaar voor het MKB-katalysatorfonds om de innovatiekracht van het regionale bedrijfsleven de komende drie jaar te ondersteunen. Eind 2019 liep de looptijd van het fonds af. Met een verlenging van de looptijd tot eind 2022 en herbenoeming van de adviescommissie is het voortbestaan van het fonds gewaarborgd.

Het MKB-katalysatorfonds is opgezet om de maritieme en industriële sector in de Drechtsteden te versterken en bedrijven te ondersteunen bij innovaties. Startende ondernemingen en bedrijven in het midden-en klein bedrijf kunnen voor de ontwikkeling van vernieuwende activiteiten of producten een financiële bijdrage aanvragen bij het fonds. Voor deze bedrijven is financiering in de eerste fase van productinnovatie vaak een knelpunt.

Vier typen subsidie
Ondernemers kunnen bij het fonds aankloppen voor 4 typen subsidies: de kennisvoucher, het haalbaarheidsonderzoek, prototyping en de kwartiermaker. Het maximale subsidiebedrag is € 40.000;in alle gevallen gaat het om een bijdrage van maximaal 50% van de kosten. De overige 50% moet de ondernemer zelf inbrengen in geld, materialen en/of tijd.Gemiddeld verstrekt het fonds per jaar € 145.000 aan subsidie.

Meerwaarde fonds
“Bedrijven in de regio weten het fonds goed te vinden”, zegt Maarten Burggraaf, regionaal portefeuillehouder Kennis, Innovatie en Economische profilering. “Sinds de start in 2016 zijn 21innovaties gefinancierd.Het fonds is een van de instrumenten waarmee we de economische groei van de regio duurzaam willen stimuleren en de werkgelegenheid vergroten. De meerwaarde voor bedrijven is meer dan alleen het verkrijgen van subsidie. Zij krijgen tevens toegang tot de faciliteiten en het onderwijs van de Duurzaamheidsfabriek. Daarmee snijdt het mes aan twee kanten. Want jongeren kunnen meewerken aan de innovatie van een product en daarmee hun kans op een baan na hun opleiding vergroten. Een mooi voorbeeld van de samenwerking tussen innovatief bedrijfsleven en de Duurzaamheidsfabriek is de overeenkomst die Koedood Marine Group en De Ruyter Dieseltechniek sloten met het Da Vinci College en de Universiteit Twente in november 2019. Met steun van onder meer het MKB-katalysatorfonds gaan deze partijen gezamenlijk het eerste waterstof field lab in de Drechtsteden ontwikkelen.”

Laagdrempelige werkwijze
Kenmerk van het MKB-katalysatorfonds is de laagdrempelige en persoonlijke werkwijze. De doorlooptijd van een aanvraag bedraagt slechts 6 weken. Ondernemers lichten hun aanvraag mondeling toe voor een adviescommissie die bestaat uit ervaren ondernemers uit de regio. De commissie kijkt o.a. naar de haalbaarheid, de toepasbaarheid en de betekenis van de innovatie voor de werkgelegenheid en de economie van de regio. De leden beraadslagen over de toekenning, geven advies vanuit hun eigen ervaring en leggen verbinding met hun netwerk. Toegekende aanvragen komen nog terug voor een tussentijdse en eindpresentatie bij de adviescommissie.

Meer informatie
Voor meer informatie over het MKB-katalysatorfonds Drechtsteden of het aanvragen van subsidie kunt u terecht op: www.mkbkatalysatorfondsdrechtsteden.nl.U kunt ook contact opnemen met Hilbert de Jong, secretaris van het fonds, telefoon 06-40005314of e-mail hdejong@duurzaamheidsfabriek.nl