Werkzaamheden Wantijbrug (N3): extreme verkeershinder

Brug 2,5 maand afgesloten voor auto’s, vrachtwagens en motorfietsenOpenbaar Vervoer mag wel over de brug, en buslijn 4 en 8 gaan vaker rijden Vanaf zondag 19 januari start Rijkswaterstaat aan werkzaamheden aan de Wantijbrug en is volledig afgesloten voor auto’s, motorfietsen en vrachtwagens. Hulpdiensten, (brom)fietsers, voetgangers kunnen wel over de brug. Vanaf 20 januari kan ook het openbaar vervoer weer over de brug. De werkzaamheden zullen naar verwachting tot en met 3 april duren. Tijdens de afsluiting van de brug verwachten we hoge druk op de wegen in en rondom Dordrecht.

Tijdens de werkzaamheden verwachten we hoge druk op de wegen in en rondom Dordrecht. Ook het Openbaar Vervoer zal hier, ondanks diverse infrastructurele aanpassingen, hinder van ondervinden. Reizigers moeten daarom rekening houden met extra reistijd.

Buslijn 4 en 8gaan vaker rijden
Buslijn 4 en 8 rijden in de ochtend-een middagspits in de spitsrichting vaker en zullen elk kwartier(in plaats van elk half uur)tussen Papendrecht/Sliedrecht en Dordrecht CS gaan rijden. Deze lijnen rijden door het gebied waar we grote verkeersdrukte verwachten. De bus wordt hiermee een aantrekkelijk alternatief.

Extra (tijdelijke) vrije banen voor bussen
Het openbaar vervoer mag wel over de Wantijbrug rijden. Op de N3 wordt de linkerrijstrook ingericht specifiek voor openbaar vervoer en nood-en hulpdiensten. Deze rijstrook is vanaf de A15 tot aan de afslag bij de Merwedestraat en vanaf de A16 tussen de afslag bij de Copernicusweg en de afslag bij de Overkampweg. De (bus)baan op de Merwedestraat en op de Oranjelaan tot aan de Noordendijk is er al een busbaan. De stad uit komt er nog een vrije baan tussen de Noordendijk en de Prins Hendrikbrug.

Vrees voor verkeersinfarct en vertragingen, ook in het OV
Qbuzz voorziet op voorhand grote problemen in de doorstroming van het verkeer tijdens de werkzaamheden. Niet alle inframaatregelen zijn toegezegd, waardoor ook de bus in dezelfde file komt als het reguliere autoverkeer, wat vertraging en rituitval oplevert.Wij treffen maatregelen, maar vrezen desondanks voor hinderen vertragingen. Zo stellen we reservecapaciteit beschikbaar met extra bussen en chauffeurs, om vertragingen en uitval op te vangen, maar voorzien vooral in de eerste weken een chaotische situatie op de wegen, al is dit gezien de omvang en impact slecht te voorspellen. Wij verwachten dat we in deze periode op meerdere lijnen een onbetrouwbare dienstverlening gaan hebben.

Tijdens de werkzaamheden zullen buslijnen die gebruikmaken van de N3: 316, 388, 392, 488, 489 en 491hinder ondervinden door extreme verkeersdrukte. Reizigers moeten daarom rekening houden met extra reistijd. Wanneer de verkeersdrukte en daarmee ook de vertragingen te groot worden, zullen wij waar mogelijk omleidingen instellen voor deze lijnen, zodat de hinder beperkt wordt. Actuele informatie is hierover altijd te vinden via: https://www.qbuzz.nl/dmg/reizen/storingen

Samen met de regio doen we er alles aan om de hinder tijdens de afsluiting van de Wantijbrug zo veel mogelijk te beperken. Houd rekening met extra reistijd en help mee de hinder te beperken. Denk hierbij aan extra P+R terreinen, maar ook alternatieven voor de auto zoals fietsen of het openbaar vervoer, samen reizen of buiten de spitsen reizen. Zie ook ways2go.nl.

Later dit jaar zijn er nog weekend- en nachtafsluitingen nodig om de beweegbare brugdelen te vervangen en de brug te testen. Bovendien start in juni 2020 het groot onderhoud voor de N3. Naar verwachting is de renovatie in september 2020 klaar.

Meer informatie
Kijk voor meer info over de renovatie van de Wantijbrug op rijkswaterstaat.nl/renovatiewantijbrugen vanaf 13 januari ook op N3werkzaamheden.nl. Meer informatie over reisalternatieven en acties om anders reizen te stimuleren is te vinden op www.ways2go.nl. Op qbuzz.nl/dmg alle informatie rondom het openbaar vervoer in de regio.