Ondernemers, laat uw stem horen!

Werkgevers Drechtsteden is de regionale belangenbehartiger en netwerkorganisatie voor economische daadkracht. WD is lid van de Federatie Ondernemersverenigingen Drechtsteden en mag namens de aangesloten lokale ondernemersverenigingen praten en handelen.

ONL voor Ondernemers is dé onafhankelijke ondernemersorganisatie van Nederland en heeft maar één belang: de stem van ondernemers laten horen.

Ondernemers, laat uw stem horen!
Waarom? Dat vertellen Hans Biesheuvel, voorzitter van ONL voor Ondernemers en Wico van Helden vicevoorzitter WD en voorzitter Federatie Ondernemersverenigingen Drechtsteden u in de video. Klik op onderstaande afbeelding om de video te starten.

Met elkaar maken we Nederland ondernemender door relevant te zijn! Wat ONL voor Ondernemers hiervoor doet op landelijke schaal, doet Werkgevers Drechtsteden hier in de regio Drechtsteden

ONL Voor Ondernemers maakt een ondernemersmanifest en wij willen zorgen dat ook uw belangen hierin worden meegenomen en behartigd! Over deze 4 onderwerpen willen wij uw mening weten:

1️⃣ Prinsjesdag 2020
2️⃣ Nieuw belastingstelsel
3️⃣ Plan “We investeren ons de crisis uit” van minister Wiebes
4️⃣ Verkiezingsprogramma’s 2021

Is dit van belang voor u als ondernemer in de regio Drechtsteden?
Ja zeker! Laat daarom uw stem horen! 

  1. Gebruik de QR code (zie afbeelding hieronder) om de ONL app snel te downloaden! Of ga naar deze link.
  2. Gebruik deze unieke panel aanmeldcode: WD20
  3. Vul deze in bij ‘Ondernemerspanel’ en u komt direct in de juiste app omgeving! 
  4. Vul de vragen in, dit vraagt 2 minuten van uw tijd.

Hartelijk dank! Fijn dat u de tijd wilt nemen om de vragen te beantwoorden voor uw belang. Dan zorgen wij dat uw stem wordt gehoord!

Hieronder leest u meer over de samenwerking tussen ONL Voor Ondernemers, Werkgevers Drechtsteden en Federatie Ondernemersverenigingen Drechtsteden.

Waarom is de WD/Federatie verbonden met ONL?

Werkgevers Drechtsteden staat voor verbinden, versterken en vernieuwen. De WD zet zich actief in voor een beter ondernemersklimaat in de regio Drechtsteden. Door het actief stimuleren van innovatie vergroot de aantrekkingskracht van de Drechtsteden. ONL is landelijk actief met lobby activiteiten die bij ons regionaal ook op de agenda staan. 

Hoe wordt er als Federatie Ondernemersverenigingen Drechtsteden samengewerkt?

Binnen de Federatie wordt vanuit eigen kracht samengewerkt. 9 ondernemersverenigingen zijn verenigd in de Federatie.
Werkgevers Drechtsteden richt zich op de regionale belangenbehartiging en kan namens de Federatie in die rol optreden voor zaken van regionaal belang. 

Een groot deel daarvan is lobby gerelateerd en betreft grote thema’s als bereikbaarheid, arbeidsmarkt, onderwijs en regionale economische ontwikkelingen.