Start Innovatietafel zorg! Meedoen?

We staan met de arbeidsmarkt in het algemeen en zorg in het bijzonder voor grote uitdagingen. De meeste initiatieven richten zich op meer (zij)instroom.

Doel Innovatietafel vast en flex in de zorg
Wij willen bereiken dat we minder mensen kwijtraken omdat ze uitgekeken lijken op het werk in de zorg. In samenwerking met verschillende zorgorganisaties (schaalgrootte en zorgsoort) bieden we de mogelijkheid om een periode van 6 maanden met behoud van de rechten buiten de bestaande organisatie, maar binnen de zorg werkzaam te zijn. Zo verwachten we medewerkers die dreigen af te haken opnieuw te prikkelen, ander perspectief te kunnen bieden of gewoon te laten beseffen dat ze harstikke goed op hun plek zitten.

Zo dragen we bij aan werkgeluk, behoud voor de zorg en voorkomen we een deel van het verzuim. Winst voor alle partijen die betrokken zijn. 

We gaan graag met u in gesprek over:

  • De mate waarin de geschetste ontwikkelingen ook in uw organisatie merkbaar zijn.
  • In hoeverre het uw organisatie zou helpen om met andere vertegenwoordigers van zowel ‘vast’ als ‘flex’ de mogelijkheden voor een goede balans te verkennen (mogelijk in aanvulling op andere initiatieven die u al heeft genomen)?
  • In hoeverre uw organisatie een bijdrage zou kunnen en willen leveren aan deze verkenning.

De eerste bijeenkomsten zijn geweest en voordat we met de huidige partijen officieel van start gaan is dit de laatste mogelijkheid om nog aan te sluiten. 

Bent u lid van Werkgevers Drechtsteden of nog niet? U bent van harte uitgenodigd om mee te doen.

Aanmelden Innovatietafel
Office@werkgeversdrechtsteden.nl