Arbeidsmarktregio Drechtsteden lanceert regionaal mobiliteitsteam: KICKSTART Drechtsteden

Het team is er voor werkgevers, werknemers, zzp’ers, mensen die hun baan dreigen te verliezen en starters op de arbeidsmarkt, met als doel zoveel mogelijk mensen van werk naar werk te begeleiden. 

Door de coronacrisis dreigen veel mensen hun baan te verliezen. Maar in andere sectoren is nog wel werk, soms zijn er zelfs personeelstekorten. Daarom gaan gemeenten, UWV, vakbonden, werkgevers, onderwijsinstellingen en de samenwerkingsorganisaties Beroepsonderwijs Bedrijfsleven in mobiliteitsteams intensief samenwerken om mensen zoveel mogelijk van werk naar werk te begeleiden. In 2021 komen er in Nederland 35 regionale mobiliteitsteams. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid  (SZW) heeft hierover vorig jaar een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de deelnemende partners. 

Begeleiding naar een kansrijke baan 

KICKSTART Drechtsteden biedt begeleiding en advies bij de zoektocht naar een kansrijke baan, helpt waar nodig met bij- of omscholing  (onder andere via praktijkleren in het mbo, waarbij iemand tijdens het werk (een deel van) een mbo-opleiding kan doen) en maakt verbindingen tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. 

Samenwerkingsverband regio Drechtsteden  

In de regio Drechtsteden is KICKSTART Drechtsteden een samenwerkingsverband tussen FNV, CNV, Werkgevers Drechtsteden, ROC Da Vinci College, Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven, Werkgeversservicepunt Baanbrekend Drechtsteden, UWV, Sociale Dienst Drechtsteden en de Drechtsteden gemeenten. 

Groeiagenda Drechtsteden 2030   

De Drechtsteden hebben gezamenlijk de ‘Groeiagenda 2030’ opgesteld. De Groeiagenda bevat de doelen en ambities waaraan tussen nu en 2030 wordt gewerkt. Werken waar je woont is één van die ambities. Dat betekent bestaande banen behouden en nieuwe bedrijven en werkgelegenheid naar de regio halen. Maar ook investeren in goed opgeleide mensen die aan de vraag van het bedrijfsleven in onze regio kunnen voldoen. KICKSTART Drechtsteden draagt hieraan bij.  

Meer weten? 

Kijk dan op https://kickstartdrechtsteden.nl/