BIK: de investeringssubsidie voor ondernemers

Staan er binnen jullie organisatie nieuwe investeringen gepland? Dan is de BIK regeling mogelijk interessant voor jouw bedrijf. De Baangerelateerde InvesteringsKorting is een nieuwe regeling waardoor bedrijven tot 3,9% van nieuwe investeringen af mogen trekken van de loonheffing. 

Het gaat hierbij om niet eerder gebruikte bedrijfsmiddelen, dus eigenlijk elk bedrijfsmiddel dat niet tweedehands is gekocht. Voor elke BIK-aanvraag geldt een ondergrens van €1.500 per bedrijfsmiddel en €20.000 per aanvraag. Heb jij recent nog een nieuwe investering gedaan? Dat hoeft geen probleem te zijn. Met terugwerkende kracht kunnen alle investeringen die zijn aangegaan vanaf 1 oktober 2020 al onder de BIK regeling vallen. 

Tot 3,9% investeringskorting

De BIK is ondergebracht in twee schijven. De eerste schijf omvangt alle investeringen tot en met €5 miljoen. In deze schijf krijgen ondernemers een investeringskorting van 3,9% van het investeringsbedrag. De tweede schijf omvangt het deel van de investering boven de €5 miljoen. Hierbij kan er per kalenderjaar een korting van 1,8% van het investeringsbedrag worden gerealiseerd. De investeringskorting wordt verrekend met de loonheffing. Het is dus wel belangrijk dat jouw bedrijf voldoende personeel in dienst heeft om loonheffing voor af te dragen.

Een rekenvoorbeeld

Stel je investeert in een nieuwe machine van €1 miljoen. Omdat dit bedrag lager is dan €5 miljoen ontvang je hierover 3,9% BIK. Dit zorgt voor een effectief voordeel van €39.000, wat je mag aftrekken van de af te dragen loonhefing. Maar stel dat de loonheffing lager is dan €39.000, dus bijvoorbeeld €23.000? Dan kan je ook maar €23.000 aftrekken van de af te dragen loonheffing.

Een ander voorbeeld. Jouw bedrijf gaat dit jaar investeren in een aantal duurzame vrachtwagens, in totaal zal het gaan om €20 miljoen. Omdat dit bedrag hoger is dan de eerste schijf van €5 miljoen gaat de berekening iets anders. 

Die eerste €5 miljoen mag je onder de schijf van 3,9% rekenen. Over de overige €15 miljoen geldt het percentage van 1,8%. Het totale effectieve voordeel komt hierdoor neer op €465.000 (3,9% x €5 miljoen + 1,8% x €15 miljoen = €195.000 + €270.000). Dit bedrag mag je aftrekken van de af te dragen loonheffing. Ook hier is het zo dat wanneer de loonheffing lager is, bijvoorbeeld €377.000, je ook maar €377.000 af mag trekken van de af te dragen loonheffing.

Meer weten?

Wil je meer weten over de BIK regeling en hoe deze voor jouw organisatie optimaal ingezet kan worden? Ga naar www.makkelijkbikaanvragen.nl voor meer informatie en een gratis BIK-rekentool, of neem contact op met Roland van de Graaf (r.vd.graaf@imcosa.nl) of één van onze andere IMC collega’s. We helpen je graag verder!

WWW.MAKKELIJKBIKAANVRAGEN.NL