Federatie over bereikbaarheid in de Drechtsteden

“We zijn al op de goede weg”

Bereikbaarheid is sinds jaar en dag een belangrijk thema in de regio. Dat is niet voor niets. Met de verwachte groei van het aantal inwoners kan het verkeer alleen maar toenemen. Bovendien is en blijft de regio een belangrijke doorvoerader. Wij vragen Peter Deege en Gert de Jong hun licht te schijnen over het bereikbaarheidsvraagstuk in de Drechtsteden. Voor hen staat vast dat het van groot belang is om te werken aan een betere doorstroming en een verbeterde organisatie van (slimme) mobiliteit. 

Peter Deege (Ondernemersvereniging Papendrecht) en Gert de Jong (Vereniging Ambachtse Ondernemers) nemen als voorzitter van hun lokale ondernemersvereniging aantal keer per jaar zitting in de Federatie Ondernemersverenigingen Drechtsteden. Bereikbaarheid is een onderwerp dat logischerwijs regelmatig aan de orde komt. Volgens de heren is er maar één manier om de bereikbaarheid te verbeteren en de nodige processen te versnellen; en dat is samenwerken. De plannen voor de verbreding van de A16 en de werkzaamheden aan de N3, waardoor de files naar verwachting zullen afnemen, zijn hier een goed voorbeeld van. 

Samenwerken

De Jong stelt: “Om de bereikbaarheid aan te pakken moet je samenwerken. Daarom is het goed dat verschillende partijen regelmatig samenkomen in de Federatie.” Deege: “Als lokale gemeente alleen kun je op dit punt niet veel bereiken. Als je ziet hoe Drechtsteden eruitzien met de wateren en de wegen moet je het echt als één gebied beschouwen. Je hebt alle gemeenten bij elkaar nodig om zaken te realiseren. We zijn al verbonden door de overheid, dus samenwerken op dit gebied is een logische stap.” Wat betreft De Jong mag die samenwerking nog wel wat verder gaan: “Als regio Drechtsteden moeten we over onze eigen schaduw heenstappen en ook de samenwerking zoeken met Rotterdam. We hebben elkaar namelijk keihard nodig omdat de gebieden onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Als het stilstaat voor de Van Brienenoordbrug staat het met een beetje pech ook in de Drechtsteden vast.”

Doorstroming

We zijn benieuwd of er door samen te werken al positieve ontwikkelingen te bemerken zijn. Deege: “Er zijn verschillende trajecten tot stand gekomen doordat ondernemers en overheid de handen in elkaar hebben geslagen. Door de nieuwe vormgeving van de Drechtring, de A16 en de bedrijventerreinen de Kill en Sandelingen is op die plekken de doorstroming bevorderd. Helaas zijn er ook nog plekken aan te wijzen, waar nog veel te doen valt. Zoals op en rondom de A15.” De Jong knikt instemmend en zegt: “Wat betreft doorstroming is de A15 het grootste probleem. Er zijn verbeteringen op de ruit waar te nemen, alleen is er nog onvoldoende vooruitgang geboekt om bijvoorbeeld de doorstromingen op- en afritten te bevorderen. Soms door hele simpele dingen zoals een verkeerde afstemming van de verkeerslichten.” Deege zegt daarover: “Er worden knelpunten aangepakt die in combinatie met andere zaken veel effectiever kunnen zijn. Kijk naar de oprit bij de brug naar Alblasserdam. Het zou de doorstroming rondom het Nieuwlandpark ten goede komen door in Hendrik-Ido-Ambacht een verkeerslicht neer te zetten die signaleert dat de brug bij Alblasserdam openstaat. We missen in de regio een intelligent systeem. Als je daar wat extra geld aan uitgeeft, bestrijd je waar op dit moment de echte pijn zit.” De Jong geeft ook een voorbeeld. “Bij de Sandeling zie ik dagelijks dat er tientallen automobilisten -nadat ze de afrit hebben gepakt op de A16- de snelweg richting Dordrecht weer op gaan. Ik heb dit gemeld, maar er wordt niks mee gedaan. Een gemiste kans, wat zeker één op de tien automobilisten, rijdt onnodig op deze op- en afrit en dat komt de doorstroming niet ten goede.” 

Centraal meldpunt

Deege en De Jong pleiten dan ook voor een centraal meldpunt waar de signalen centraal binnen kunnen komen en verwerkt worden. En volgens de mannen belangrijker nog: een structurele samenwerking tussen de overheidspartijen, waarbij alle informatie gedeeld wordt. “Er zijn nu te veel partijen betrokken die op eigen houtje opereren. Het zou veel gestroomlijnder gaan als onder andere Rijkswaterstaat, Provinciale Staten, de gemeenten en in enkele gevallen ook Waterschap de zaken op elkaar afstemmen,” aldus De Jong. “En,” vervolgt Deege: “Maak gebruik van de ondernemers die ook hun ideeën hebben. Zij opereren in het gebied. Op de website van de Drechtsteden wordt een oproep gedaan aan ondernemers om mee te denken over de bereikbaarheid, maar er wordt nauwelijks iets mee gedaan. Ik mis de communicatie met en de betrokkenheid naar ondernemers toe op dit vlak en de structuur met één regierol van een overkoepelde club.” Toch zijn er ook lichtpuntjes. Zo is er weinig hinder ondervonden tijdens de werkzaamheden aan De Wantijbrug omdat hierover tijdig en veelvuldig gecommuniceerd is. De Jong: “De overlast is gelukkig meegevallen. Mede omdat de overheid maatregelen heeft genomen, waardoor op alternatieve manieren het doel bereikt kon worden en dit goed gecommuniceerd is. Ook met dank aan de ondernemers, de Federatie en de WD die hierover bij de gemeente aan de bel hebben getrokken.” 

Een vuist vormen

Tot slot willen de heren nog wel wat van hun ideeën kwijt ten behoeve van een betere bereikbaarheid in de regio. Als eerste noemt Deege het openbaar vervoer. “Ik denk dat er in het OV nog wel wat stappen te maken zijn. Neem de NS die Dordrecht als internationaal intercitystation Dordrecht geschrapt heeft. Dat kan niet met een regio met bijna 300.000 inwoners.”

Als tweede punt noemt hij het promoten van thuiswerkplekken. “We zien dat corona maakt dat we goed kunnen thuiswerken. Zorg dat werknemers een verantwoorde werkplek thuis hebben die gefaciliteerd kan worden door de werkgever zonder dat hij daar een financieel risico voor loopt.” De Jong oppert verder nog een app waarin op heldere wijze gecommuniceerd wordt over wegwerkzaamheden en afsluitingen. “Op gebied van techniek en bestuurlijke samenwerking valt er nog veel winst te behalen. Dit zou mooi uitgerold kunnen worden in een Innovatietafel van de WD voor doorstroming van het verkeer.” Deege zegt tot besluit: “De Federatie heeft samen met de WD en ONL al enorme stappen gezet. Door samen een vuist te vormen is de bereikbaarheid op de A16 al flink verbeterd. Door nog meer samenwerking, goed vooruit te kijken en structureel in overleg te blijven kunnen we ook de problemen op en rond de A15 onder de aandacht brengen. We hebben dit al eerder gedaan en zijn dus op de goede weg.”